PSP w Jedlińsku:
Nasza szkoła
Nasz patron
Dzień Patrona 2014
Świetlica
Biblioteka
Konkursy
Szkoły Odkrywców Talentów
Nauczyciele:
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Kalendarz
Projekty
Uczniowie:
Samorząd
Plan lekcji    
Zajęcia dodatkowe
Osiągnięcia uczniów

Rodzice:
Rekrutacja
Ogłoszenia
Rada rodziców
Rady dla rodziców

Ciekawostki:
Ciekawe adresy

Osoby prowadzące stronę:
Bożena Cieślak
Jolanta Lesiak

 

Nasza szkoła:  

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul. Marii Konopnickiej 2
26-660 Jedlińsk
tel./fax (48) 321-30-76
E-mail: pspjedlinsk@neostrada.pl

Szkoła Odkrywców Talentów

 Aktualności szkolne:  

 


 

Rodziców  oraz uczniów zapraszamy do wychowawców klas 
po odbiór zamówionych strojów szkolnych
 
w dniach:
25 sierpnia 2014r. (poniedziałek) w godz. 12.30 - 14.00
26 sierpnia 2014r. (wtorek) w godz. 8.30 - 9.30

  

Stypendium Wójta Gminy Jedlińsk!!!

O stypendium Wójta Gminy Jedlińsk może ubiegać się uczeń, który spełnia w trakcie nauki przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Osiąga wysokie wyniki w nauce – w wyniku rocznej klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego stypendium osiągnął ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych średnią 5,5 (bez ocen poniżej dobrej), w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda,  historia, język obcy, informatyka.
  2. Osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy – zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu, co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim.
  3. Wyróżnił się poprzez zajęcie I – III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim  lub I – V na szczeblu ogólnopolskim.

Każdy stypendysta powinien posiadać ocenę ze sprawowania wzorową lub bardzo dobrą oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku.

Regulamin oraz wnioski do pobrania na stronie http://bip.jedlinsk.pl/upload/25312013.pdf

Wnioski o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Jedlińsk należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Jedlińsku ul. Konopnickiej 2, w terminie do 15 lipca każdego roku, po uprzednim zaopiniowaniu przez wychowawcę i dyrektora szkoły.

  

OFERTA WAKACYJNA:

Propozycja wyjazdów wakacyjnych organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole ( http://www.ksps.pl )  Szczegóły

 


 

19 stycznia 2014r weszły w życie nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dzieci na rok szkolny 2014/2015 
znajdują się w zakładce
Rekrutacja

 


 

Informacje dotyczące konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/14.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku, w roku szkolnym 2013/14 
przystąpią do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
przyrodniczego, 
matematycznego, 
polonistycznego
.

Ze szczegółami organizacyjnymi (regulamin, terminy, wymagania, uprawnienia laureatów…) zostali zapoznani uczniowie, 
regulamin znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz dostępny jest na stronie internetowej: www.konkursy.mscdn.pl  

Dyrekcja szkoły

W Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku, w roku szkolnym 2013/14 realizowany jest  projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego: „SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OPARTY NA OGÓLNODOSTĘPNYM KOMPLEKSOWYM WSPOMAGANIU SZKÓŁ W POWIECIE RADOMSKIM” Szczegóły.

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy wszystkie Panie na zajęcia zumby odbywające się w budynku naszej szkoły w poniedziałki wieczorem.

   Wykaz  podręczników oraz programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015.

Podręczniki można nabywać  w księgarniach, odkupić od starszych kolegów (kl. II - V), lub w szkole od 25 sierpnia 2014 r.

   Informacje dotyczące programu "Sześciolatek w szkole"

 


 

Aktualne informacje dotyczące życia szkoły, m.in. wykaz dodatkowych dni wolnych oraz szczegóły dotyczące zajęć tanecznych znajdują się w zakładce Ogłoszenia
Oferta dodatkowych działań Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku w roku szkolnym 2013/2014. 

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku  w ramach współpracy  z Parafialnym Zespołem „ CARITAS”  proponuje  uczniom klas O-VI  zbiórkę plastikowych korków pod hasłem: „Zbieraj koreczki dla Majeczki”.
Akcja jest:

Sposobem zagospodarowania odpadowych tworzyw sztucznych

Pomocą finansową dla niepełnosprawnych dzieci z naszego regionu

Z ramienia Rady Pedagogicznej akcją koordynuje p. Urszula Chudzik  Szczegóły.

  

27 czerwca 2014 
W godzinach popołudniowych odbyło się podsumowanie projektu i Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej - Zjednoczeni w różnorodności. Połączone ono było z występami artystycznymi i zakończeniem roku Europejskiego Gimnazjum Językowego w Radomiu. Z naszej szkoły w tych obchodach brali udział uczniowie z klasy 4a: Nina Hetman, Kacper Wieczorek, Maciej Kolasa i Franciszek Makulski wraz z opiekunką- Elżbietą Łobodą, która przygotowywała uczniów do konkursu. Drużyna z Jedlińska zajęła I miejsce w tym konkursie i otrzymała upominki, dyplomy oraz gratulacje z rąk nie tylko dyrekcji EGJ, organizatorów konkursu, ale także zaproszonych gości.

27 czerwca 2014 

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać swojemu dziecku jest wykształcenie i wychowanie”
Arystoteles

Uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. ap. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, wspólny przemarsz do szkoły i uroczystości przy pomniku Patrona szkoły zakończyły jubileuszowy, bo przypadający w 220.rocznicę pobytu Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku, rok szkolny 2013/2014. 
Były chwile zachwytu i wzruszeń przy oglądaniu programów artystycznych przygotowanych przez dzieci z klas zerowych, trzecich i szóstych.
Wyróżniający się uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i upominki.
A dyrektor szkoły p. Dariusz Cielniak skierował do wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców serdeczne, wakacyjne życzenia.
Więcej>>

23 czerwca 2014 
Dla najbardziej zaangażowanych uczniów w pracę Koła Turystycznego, został zorganizowany „pożegnalny” rajd rowerowy. Głównymi celami rajdu było wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, zintegrowanie grupy, poznanie jednej z tras rowerowych gminy Jedlińsk oraz propagowanie turystyki rowerowej. Pierwszą częścią rajdu było spotkanie z policjantami z Posterunku Policji w Jedlińsku. Funkcjonariusze odbyli rozmowę z uczniami na temat zasad zachowania się rowerzystów na drodze oraz obowiązkowego wyposażenia rowerów. Główną częścią wycieczki była trasa: Jedlińsk – Płasków – Stare Zawady – Nowe Zawady – Bierwce – Godzisz – Bierwiecka Wola – Lisów – Piaseczno – Jedlińsk. Ważnym elementem, a jednocześnie zakończeniem rajdu było ognisko nad rzeką Radomką. Uczniowie mieli możliwość samodzielnie usmażyć i zjeść kiełbaskę, pograć w piłkę i gumę. Dobrze się bawiąc pożegnaliśmy bogaty wędrówki turystyczne rok szkolny 2013/14. Zdjęcie2  Zdjęcie3  Zdjęcie4

            Organizacja: Agnieszka Miga

18 czerwca 2014 
Wspólnie z nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami klas piątych, przy akompaniamencie orkiestry  bawili się na dorocznym Balu szóstoklasistów - przyszli absolwenci. Było miło i wesoło a wszystko dzięki zaangażowaniu rodziców, którym serdecznie dziękujemy. Zdjęcie2  Zdjęcie3 Zdjęcie4   

 

17 czerwca 2014 
W naszej szkole odbyła się IV edycja Gminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej połączona z podsumowaniem Międzyszkolnego Konkursu Języka angielskiego ENGLISH FIVE. Konkurs piosenki odbywał się w dwóch kategoriach: solista i zespół. Oto najlepsi:
W kategorii solista:

I miejsce: Weronika Bednarczyk z ZSP w Wierzchowinach  która wykonała piosenkę Stay Rihanny

II miejsca: Kinga Plewińska z ZSP we Wsoli- piosenka Sway Dean Martin
Alicja Sułek z PSP w Jedlińsku z piosenką Wasted Margaret

Kategoria zespół:

I miejsce - PSP w Bierwcach z piosenką Roar Katy Perry

II miejsce PSP w Jedlińsku z piosenką Eye of the tiger Survival

III miejsce ZSP Wierzchowiny Tell me why

Zarówno uczniom, jak i nauczycielom serdecznie gratulujemy i dziękujemy.  Zdjęcie2  Zdjęcie3

 Organizatorzy konkursu: p. Elżbieta Łoboda, p. Aneta Krawczyk

 

12 czerwca 2014 
Klasy VIA i VIB uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Wycieczka zorganizowana przez panią dyrektor Bożenę Cieślak oraz n-li religii ks. Karola Piłata i p. Urszulę Chudzik była odpowiedzią na zaproszenie Ks. rektora dra Piotra Turzyńskiego.
Serdecznie powitani uczniowie zwiedzili: kaplicę seminaryjną, aulę Jana Pawła II, pokój Papieski św. Jana Pawła II, aulę bp. Piotra Gołębiowskiego, sale wykładowe, salę gimnastyczną, refektarz oraz wirydarz. 
Zdjęcie2  Zdjęcie3 Zdjęcie4 Zdjęcie5     
Zwiedzanie WSD w Radomiu było uzupełniane niezwykle interesującymi opowieściami ks. Karola Piłata oraz alumna Filipa Lorenca (absolwenta naszej szkoły), który zaprezentował  codzienne  życia studenta seminarium.
Duże wrażenia na uczniach zrobiła (posiadająca bogaty księgozbiór) biblioteka seminaryjna i  wystawa poświecona świętemu Janowi Pawłowi II.
Wycieczka wpłynie nie tylko na pogłębienie wiedzy religijnej ale na podniesienie szacunku do wartości narodowych i spuścizny kulturowej.

 

maj i czerwiec 2014 
To tradycyjnie miesiące wycieczek turystyczno krajoznawczych i rekreacyjnych. Zdjęcie2  Zdjęcie3  W bieżącym roku szkolnym  uczniowie zwiedzili:

Góry Świętokrzyskie ( 1a+2a) -29 maja – n-le p. K. Kapusta, p. B.Bilska

Kazimierz Dolny  (1b+3b) 28 maja –n-le p. I. Kołodziejczak , p. E. Zegarek

Kraków i Wieliczkę (3a+2b) 27,28 maja –n-le p. E. Stachurska , p. K. Żuchowska

Szlak Piastowski (5a +5b) . 5,6 czerwca –n-le p. E. Religa, A. Kowalczyk, E. Stachurska

Kraków i Wieliczkę (4a+4b) 12,13 czerwca –n-le p. A. Krawczyk, S. Słomka, J. Lesiak

 

11 czerwca 2014 
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – cytatem Wisławy Szymborskiej rozpoczął się po raz trzeci konkurs w szkolnej bibliotece, w którym uczniowie rywalizowali o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania”.  Szczegóły Zdjęcie2

 

10 czerwca 2014 
W szkolnej bibliotece odbyła się Pierwsza Edycja Konkursu Mitologicznego zorganizowana przez nauczyciela historii p. Justynę Bujek wspólnie z nauczycielem biblioteki p. Anetą Kacprzak. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas czwartych i składał się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej oraz historii starożytnej pisząc test. Następnie uczniowie  rywalizowali między sobą, odpowiadając na pytania. 
Oto wyniki:

Franciszek Makulski    kl. 4a    I miejsce

Julia Deleska                     kl. 4b    II miejsce

Maciej Kolasa                    kl. 4a    II miejsce

Nina Hetman                     kl. 4a    III miejsce

Maciej Tokarski              kl. 4a    IV miejsce

  

10 czerwca 2014 
Odbył się finałowy etap szkolnego konkursu ortograficznego „O pióro dyrektora szkoły. Zostań Mistrzem Ortografii”.
 W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klas IV-VI. Zmagania ortograficzne obejmowały: napisanie dyktanda oraz wykonanie 6 ćwiczeń ortograficznych. Prace były oceniane zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania z języka polskiego.

Oto lista zwycięzców:

I miejsce – Gabriela Płużycka- ucz. kl. VI b    – opiekun p. S. Dąbrowska

II miejsce – Zuzanna Walczak- ucz. kl. V a 

III miejsce – Maciej Makulski- ucz. kl. IV b

Organizatorzy  konkursu:
 p. S. Dąbrowska, p. A. Lewikowska.

05 czerwca 2014 
Ogłoszono wyniki  IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!". Uczennica klasy IIIa Wiktoria Celi otrzymała wyróżnienie.

Opieka: p. E. Stachurska

  

04 czerwca 2014 
4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze od czasów II wojny światowej częściowo wolne wybory do Sejmu oraz w pełni wolne wybory do odrodzonego Senatu. Zakończyły się zwycięstwem Solidarności i przypieczętowały upadek systemu komunistycznego w Polsce. W związku z 25. rocznicą polskiej wolności w naszej szkole odbył się konkurs historyczno-literacki  Wolne wybory w Polsce oczami moich bliskich. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas IV-VI.
 Oto lista zwycięzców:

v     I miejsce- Julia Deleska z kl. IV b

v     II miejsce- Maciej Makulski z kl. IV b

v     III miejsce- Filip Przybylski z kl. VI a

                                                            Serdeczne gratulacje dla zwycięzców!

                        Organizatorzy konkursu:
 p J. Bujek, p. A. Lewikowska, p. S. Dąbrowska

 

04 czerwca 2014 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Pan Wójt Wojciech Walczak, Przewodniczący Rady Waldemar Sulisz oraz Radni zaprosili do Urzędu Gminy delegację dzieci ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy. W sali konferencyjnej odbyła się III Dziecięca Sesja Rady Gminy Jedlińsk.  Temat sesji „10 lat członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej - bilans zysków i strat” wywołał żywiołową dyskusję wśród szkolnej młodzieży. Szkołę reprezentowali uczniowie: Anna Religa z klasy VIB i Jan Religa z klasy VIA. Radni przyjęli uchwały, które zostaną zrealizowane w roku szkolnym 2015 a także wręczyli medale „Dziecięcy Uśmiech”. Wśród nagrodzonych znalazła się  Pani Alina Cielniak nauczycielka wychowania fizycznego z naszej szkoły. Zdjęcie2
Sesja dostarczyła wielu doświadczeń  dla dzieci i dorosłych. Młodzi ludzie odczuli jak duża odpowiedzialność spoczywa na barkach rządzących, a dorośli poznali potrzeby i zainteresowania najmłodszych mieszkańców gminy. Na koniec sesji uczniów czekały upominki oraz słodki poczęstunek.

Organizacja  i opieka p. Aneta Kacprzak

  

03 czerwca 2014 
Czterech uczniów z klasy IVa (Nina Hetman, Franciszek Makulski, Maciej Kolasa i Kacper Wieczorek) wraz z p. Elżbietą Łobodą - opiekunką Szkolnego Klubu Europejskiego i nauczycielką języka angielskiego pojechało do Europejskiego Gimnazjum Językowego w Radomiu na konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Uczestnicy prezentowali wiedzą w II etapach: rozgrywkach ustnych oraz podczas rozwiązywania testu pisemnego. Nasi reprezentanci otrzymali 80 pkt na 82 możliwe, jednak na oficjalne wyniki musimy poczekać. Ogromną atrakcją dla dzieci było spotkanie ze studentami goszczącymi w tym gimnazjum, a pochodzącymi z różnych państw Europy: Hiszpanii, Rumunii, Turcji, Bułgarii. Nasi czwartoklasiści mieli możliwość porozmawiać w języku angielskim, poznać zwyczaje i kulturę tych państw, a także zrobić wspólne zdjęcia.

  

03 czerwca 2014 
Zgodnie z apelem MEN w klasach IV-VI przeprowadzone zostały lekcje poświęcone wydarzeniom z 1989r. Ich celem było przybliżenie uczniom genezy i skutków tamtych wydarzeń, a przede wszystkim pobudzenie ich do wspólnych rozmów z rodzicami, dziadkami. Uczniowie obejrzeli prezentację przygotowaną przez p. J. Bujek oraz fragmenty filmu: „Film o wolnej Polsce” w reżyserii Ireneusza Englera.

 

03 czerwca 2014 
Zainteresowania przyrodą a szczególnie ekologią mieli szanse zaprezentować uczestnicy kolejnych edycji konkursów gminnych, odbywających się pod niezmiennym od 14 lat hasłem: „CHROŃMY BY PRZETRWAĆ , CHROŃMY BY ŻYĆ”. Więcej>>

 

02 - 11 czerwca 2014 
Pokonkursowa wystawa plastyczna „Atrakcje i walory przyrodnicze gminy Jedlińsk”

 

02 czerwca 2014 
Tradycyjnie, Dzień Dziecka w naszej szkole, to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Jest to impreza bardzo oczekiwana przez uczniów, ponieważ dostarcza im wiele atrakcji i radosnych przeżyć. Uczniowie brali udział w różnych formach konkursów rekraacyjno-sportowych. Pomimo niesprzyjającej pogody udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane zabawy i konkursy Każdy uczestnik otrzymał słodki poczęstunek. Jak co roku, rodzice przygotowali dla swoich pociech poczęstunek w postaci grillowanych kiełbasek oraz ciepłej herbaty. Po posiłku oraz po wszelkich zaplanowanych atrakcjach uczniowie bawili się na dyskotece zorganizowanej specjalnie dla nich. Zdjęcie2   Zdjęcie3 Zdjęcie4

  

27 maja 2014 
Uczniowie klas VIA i VIB  wzięli udział w wycieczce do Wsoli, gdzie mieści się Muzeum Witolda Gombrowicza. Szóstoklasiści wysłuchali, opowiadanej przez panią dr Dominikę Świtkowską, historii życia i twórczości pisarza. W muzeum uczniowie mogli zobaczyć cenne pamiątki, jak choćby walizkę, która towarzyszyła Gombrowiczowi przez 30 lat emigracji, maszynę do pisania czy okulary. Dla grup przygotowano specjalny program zwiedzania z przewodnikiem, dostosowany do wieku i zainteresowań. Serdecznie dziękujemy za niezwykle ciekawą lekcję literatury. Podczas wycieczki opiekę nad uczniami sprawowały panie:

 S. Dąbrowska, A. Kacprzak i A. Lewikowska

26 maja 2014 
Dzień Rodziny w Oddziale Przedszkolnym. Zdjęcie2   Zdjęcie3 Zdjęcie4

  

24 maja 2014 
Odbył się XIV Regionalny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Spotkania z poezją i prozą dziecięcą”. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent miasta Radomia –Andrzej Kosztowniak. Finałowe przesłuchania konkursowe miały miejsce w Powszechnym Teatrze im. Jana Kochanowskiego. W konkursie zaprezentowali piękną recytację uczniowie naszej szkoły: Michał Siara z kl. IB- opiekun p. Iwona Kołodziejczak i Lena Dąbrowska z kl. IIIB –opiekun p. Ewa Zegarek. Obydwoje zostali uhonorowani dyplomami.

23 maja 2014 
Odbył się VII Powiatowy Rajd Pieszy Śladami Witolda Gombrowicza tzw. ,,spódnicowy”, organizowany przez Zarząd Oddziału PTSM ,,Ziemia Radomska” w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Radomiu, Urząd Gminy w Jedlińsku i Szkolne Koło Turystyczne działające w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku. Szczegóły  Zdjęcie2   Zdjęcie3 Zdjęcie4 Zdjęcie5 Zdjęcie6 Zdjęcie7

19 maja 2014 
W dniach 18-19 maja 2014r w Parafii pw. Ap. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku odbywała się wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji Księdza Biskupa  Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej. Zdjęcie2   Zdjęcie3
K
siądz biskup złożył wizytę również w Publicznej Szkole Podstawowej. Serdecznie powitany przez całą społeczność szkolną, ksiądz biskup spotkał się uczniami, nauczycielami, pracownikami obsługi, udzielając wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Szczegóły 
Wizycie towarzyszyła wystawa plastyczna przygotowana w 94  rocznice urodzin świętego Jana Pawła II przez p. U. Chudzik i ks. Karola Piłata.
Zdjęcie4   Zdjęcie5

 

16 maja 2014 
I szkolny konkurs ortograficzny: „Mały Mistrz Ortografii”.
Po eliminacjach  w klasach II i III w szkolnym finale wzięło udział 12 uczniów.
Podsumowanie konkursu będzie miało miejsce podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/14.

Organizator konkursu- p. Krystyna Kapusta

  

15 maja 2014 
Gratulacje dla matematyków:
Otrzymaliśmy oficjalne wyniki konkursu matematycznego „ Kangur Matematyczny 2014
Oto najlepsi:

uczeń

klasa

wynik

nauczyciel

Maja Ptaszek

3b

bardzo dobry

Ewa Zegarek

Wiktoria Wąsik

4a

wyróżnienie

Magdalena Poneta

Nina Hetman

4a

Franciszek Makulski

4a

Filip Przybylski 

6a

bardzo dobry

Bożena Krupa

Tomasz Fijałkowski

6a

wyróżnienie

Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/14.

 

15 maja 2014 
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 w Radomiu odbył się finał  XII edycji Regionalnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej, zorganizowany przez PSP nr 2 oraz PSP nr 25 przy współpracy RODON- u. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, a także kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. Po pierwszym etapie rozgrywek w dniu 10 kwietnia 2014 r. do finału zakwalifikowała się Daria Hernik uczennica klasy IIIa, która dzielnie reprezentowała naszą szkołę. 
Otrzymała dyplom i upominki za uczestnictwo w konkursie.

Opieka p. Elżbieta Stachurska.

  

13 maja 2014 
Na terenie obiektów sportowych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu odbyły się powiatowe eliminacje w czwórboju lekkoatletycznym.
Ekipa czwórboistek  spisała się znakomicie zajmując I miejsce:

Klaudia Białkowska

Karolina Nowakowska

Joanna Durok

Adrianna Lao

Paulina Trojanowska

Anna Religa

Eliminacje międzypowiatowe w ramach zawodów w czwórboju odbyły się 19 maja również w  Radomiu, tym razem dziewczęta mimo mobilizacji ustąpiły miejsca  na podium – zajęły  IV miejsce.

Nauczyciel w-f p. Alina Cielniak

 

13 maja 2014 
W sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu.
Wokaliści i tancerze zaprezentowali nowa wersje piosenki: ” Bałkanica”
Zdjęcie2, w której zachęcali do zdrowego odżywiania, walki z cholesterolem i gimnastyki.
Zespół  uzyskał wyróżnienie, oto jego skład:

Marta Kijewicz   -  IIIa

Natalia Zielińska    IVa

Kacper Wieczorek -IVa

Łukasz Imiołek      - Va

Damian Gos           -  Va

Dominik Bartnik    -Va

Alicja Sułek              -VIb

Kinga Sułek              -VIb

Gabriela Płużycka    -VIb

Jan Religa                  -VIa

 Opieka wokalna i choreograficzna
 –p. Agata Kowalczyk

  

07 maja 2014 
W MSCDN w Radomiu odbył się III etap – finał Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „TEDDY”. W etapie tym wzięły udział 2 uczennice z naszej szkoły:

Joanna Paluch kl. IIIa – Aneta Krawczyk

Maja Ptaszek kl. IIIb – Elżbieta Łoboda

Po teście pisemnym oraz odpowiedzi ustnej Maja zajęła II miejsce, zaś Asia – wyróżnienie. Gratulujemy uczennicom i nauczycielkom.

 

06 i 07 maja 2014 
Nasza szkoła była gospodarzem eliminacji międzypowiatowych MIMSz w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. W pierwszym dniu zawodów do rywalizacji stanęły dziewczęta. W grupie kilkunastu drużyn naszą szkołę reprezentowały Aleksandra Berlińska i Wiktoria Serafin. W gronie sporo starszych koleżanek – Ola jest z klasy IV,  a Wiktoria z III – zaprezentowały się bardzo dobrze, zajmując ostatecznie IV miejsce. Obie do końca dzielnie walczyły o każdy punkt, budząc uznanie rywalek i ich opiekunów. Zdjęcie2 Zdjęcie3

N-l wychowania fizycznego p. Sławomir Słomka

  

06 maja 2014 
W ramach zajęć z zakresu bezpieczeństwa, 6 maja br. w naszej szkole odbyło się spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku. Uczniowie klas 0-VI mogli poznać kulisy pracy strażaka.  Zaproszeni goście przypomnieli uczniom podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wyjazdów. Nasi uczniowie mieli możliwość  zapoznania się z  trudną pracą strażaka. Przekonali się, że strażacy to nie tylko specjaliści od gaszenia pożarów, ale także ratownicy dysponujący specjalistycznym sprzętem, którzy pomagają ludziom w najtrudniejszych sytuacjach, takich jak wypadki samochodowe, katastrofy budowlane, zdarzenia z udziałem niebezpiecznych chemikaliów itp. Dużym zainteresowaniem cieszyły się akcesoria strażackie. Panowie strażacy pozwolili naszym uczniom założyć hełmy i obejrzeć narzędzia i urządzenia niezbędne strażakom do pracy. Zdjęcie2
Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i przybliżenie wiedzy dotyczącej tej trudnej profesji.  Więcej zdjęć ze spotkania tutaj>>

Organizatorzy spotkania: dyrekcja szkoły i p. A. Miga

 

30 kwietnia 2014 
„Ziemia  byłaby oazą piękna i spokoju, gdyby nie my – ludzie”
Z inicjatywny p. Elżbiety Religi n-la przyrody zorganizowane zostały szkolne obchody Dnia Ziemi. Przypada on 22 kwietnia a tradycja światowych obchodów  tego dnia ma już 44 lata.

W szkolnych obchodach Dnia Ziemi uczestniczyli uczniowie klas I-VI wraz z wychowawcami, w-ce dyrektor p. Bożena Cieślak a także Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Jedlińsku p. Piotr Okleja, który przedstawił podstawowe zasady segregacji odpadów, obowiązujące na terenie gminy Jedlińsk. Aby zrealizować założenia ekologiczne, uczniowie obejrzeli film o segregacji śmieci oraz występ uczniów klasy 5b, którzy w interesujący sposób przedstawili jak powinniśmy szanować przyrodę. Artystycznym tłem uroczystości była wystawa plakatów o treściach ekologicznych wykonanych przez uczniów z klasy 4a i 5b. Plakaty zaprezentowane zostały na korytarzu II piętra oraz w klasie przyrodniczej.
Zdjęcie2 Zdjęcie3 Zdjęcie4 Zdjęcie5
Uczestnicy obchodów otrzymali legitymacje: JESTEM OPIEKUNEM PLANETY, ulotki  na temat segregacji śmieci, plany lekcji z mapą ekologiczną oraz książeczki: Każdy wie co zrobić z ZSEE.

            Organizator: nauczycielka przyrody p. Elżbieta Religa

 

29 kwietnia 2014 
Grupa uczniów reprezentowała nasza  szkołę w finale XVI MIMSz w indywidualnych biegach przełajowych, które tym razem odbyły się  w Siedlcach. W zawodach startowali uczniowie klas V i VI-ch, tj. Adrianna Lao – Vb, Anna Religa – VI b oraz chłopcy:  Paweł Markiewicz, Bartłomiej Nowocień – obaj Va, Jakub Gryza – Vb i Kacper Nowakowski – VIb. Niestety nie udało się nikomu zająć wysokiej lokaty, a i w klasyfikacji drużynowej również wypadliśmy poniżej oczekiwań: dziewczęta – XIV, a chłopcy IX miejsce. Zdjęcie2 Zdjęcie3

N-le wychowania fizycznego:
p. Alina Cielniak i  p. Sławomir Słomka

 

29 kwietnia 2014 
W Zespole Szkół Publicznych w Wierzchowinach odbyło się podsumowanie II edycji gminnego konkursu plastyczno- przyrodniczego: „Las naszym przyjacielem”. Zadaniem 4 osobowej reprezentacji szkoły, było wykonanie indywidualnych prac plastycznych: „Zwierzęta chronione naszych lasów” oraz pisemne opracowanie tematu: „Sposoby ochrony gatunkowej roślin i zwierząt na terenie województwa mazowieckiego”.
W ostatecznym rozrachunku  uczennice reprezentujące naszą szkołę zajęły:

Gabriela Płużycka    –kl.6b –II m

Kinga Sułek              -  kl.6b –III m

Klaudia Białkowska –kl. 6a-IV m

Anna Religa               - kl. 6b-VI m

Nagrodami jakie uzyskały to książki o tematyce ekologicznej, sprzęt elektroniczny, upominki i dyplomy – za które dziękujemy organizatorom .

Gratulujemy uczennicom i nauczycielkom
p. Elżbiecie Religa ( sfera przyrodnicza)
 i p. Bożenie Cieślak ( sfera plastyczna)

  

25 kwietnia 2014 
Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu informatycznego "Grafika z żółwiem" organizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) w Warszawie.  Są to ogólnopolskie zawody informatyczne dla uczniów szkół podstawowych zainteresowanych programowaniem. Konkurs poszerza treści podstawy programowej z przedmiotów Informatyka oraz Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej i czerpie doświadczenia i tradycje z mazowieckich konkursów informatycznych organizowanych od 1994 roku. Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Tomasz Fijałkowski kl. VIa został laureatem tego konkursu. Gratulujemy!  Dyplom Tomka  oraz Podziękowania dla nauczyciela

Opieka: n-l informatyki p. Jolanta Lesiak

25 kwietnia 2014 
Zorganizowana została uroczystość dla uczczenia  Dnia Patrona Szkoły, ze względu na przypadające w tym roku jubileusze, święto Patrona PSP w Jedlińsku zyskało bardziej uroczystą formę. Szczegóły>>

 

07-23 kwietnia 2014 
I Szkolne Biegi Kościuszkowskie odbędą się w dniach 7 – 23 kwietnia 2014 r. na obiektach Szkoły Podstawowej w Jedlińsku. 
Prawo startu mają wszyscy uczniowie, którzy nie posiadają przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych. Pierwsi trzej zawodnicy z każdego biegu zostaną nagrodzeni pamiątkowymi medalami w Dniu Patrona Szkoły. 
Zdjęcie2 Zdjęcie3 Zdjęcie4 Zdjęcie5 Zdjęcie6 Zdjęcie7 Zdjęcie8 Zdjęcie9

Uczniowie startują w  kategorii dziewcząt i chłopców w trzech grupach wiekowych:

klasy I i II – dystans 220 m.

klasy II i IV – 440 m.

klasy V i VI – 660 m.

 Organizacja  biegów: p. A. Cielniak, p. S. Słomka

 

16 kwietnia 2014 
Na przedświątecznym apelu  w sali gimnastycznej potkali się nauczyciele i uczniowie klas 0-VI. Była to znakomita okazja by pochwalić i zaprezentować uczniów, którzy wyróżnili się w konkursach, zawodach i wiosennych działaniach szkoły. Zdjęcie2 Zdjęcie3 Zdjęcie4
Podczas  spotkania  omówiono  następujące konkursy:
Mały mistrz matematyki
Wspaniałości przyrodnicze Europy – Nasze Mazowsze
Konkurs języka angielskiego TEDDY
Konkurs plastyczny: Jan Paweł II
Konkurs plastyczny: Wesołe warzywa i owoce

Zawody sportowe  organizowane w ramach XVI MIMSz

Działalność  Szkolnego Koła Turystycznego

W podsumowaniu apelu  z-ca dyrektora szkoły p. Bożena Cieślak, zwróciła uwagę na sferę bezpieczeństwa i  złożyła wszystkim uczniom i nauczycielom  życzenia świąteczne

16 kwietnia 2014 
Od 7 do 16 kwietnia mogliśmy oglądać  rękodzielnicze prace uczniów klas 0-VI wykonane pod opieką nauczycieli i rodziców. Zachwycały misternie zdobione jajka wielkanocne, kolorowe palmy przystrojone papierowymi kwiatami i  wszyscy mogli poczuć atmosferę zbliżających się  świąt wielkanocnych. Zdjęcie2  Zdjęcie3

Przygotowanie wystawy, n-l plastyki: p. B. Cieślak

 

15 kwietnia 2014 
Podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego: ”Palma, pisanka , karta ze świąt wielkanocnych”. Zdjęcie2  Zdjęcie3
W tym roku w konkursie organizowanym przez Dom Kultury „Borki” w Radomiu nagrodzeni i wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

I miejsce- Klaudia Białkowska – kl. VIa, n-l p. B. Cieślak

III miejsce – Kinga Ofiara –kl. VIa

Wyróżnienia uzyskali:

Staś Wojciechowski – OP, gr. 02 , n-l p. B. Kaczor

Ala Ślusarczyk             - OP, gr   02
Dominika Płachta       - kl. Ib, n-l p. I. Kołodziejczak
Amelia Kowalczyk       -kl. IIb, n-l p. K. Żuchowska
Andrzej Iwański          - kl. IIIa, n-l p. E. Stachurska
Roksana Hełmińsk     - kl. Va, n-l. p. B.Cieślak
Bartłomiej Nowocień  - kl. Va

 

11 kwietnia 2014 
Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w XXVII Oddziałowym Zlocie Kół PTSM. Zjazd połączony był ze szkoleniem dla Prezesów Kół PTSM na uzyskanie uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki.
Prezes PTSM Justyna Wulkiewicz przedstawiła wytyczne dla Szkolnych Kół PTSM. Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu – Marek Wiatr opowiadał o schroniskach młodzieżowych znajdujących się na terenie całej Polski. Po części teoretycznej rozpoczęliśmy spacer po Radomiu. Jacek Junak – przewodnik, opowiadał nam historię miasta. Przyjemną wycieczkę zakończyło oglądanie Ekspozycji Reliktów Architektonicznych Założenia Zamku Radomskiego „Dom Wedle Bramy”.
Zdjęcie2

Agnieszka Miga

11 kwietnia 2014 
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej,  zorganizował konkurs plastyczny: „Pielgrzymki Jana Pawła II i Jego spotkania  z….”.
W konkursie wzięło udział 34 uczniów klas I-VI.
Osiem prac zostało przekazanych do etapu diecezjalnego. Prace wykonali:

·        Katarzyna Marszałek –kl. Ib –n-l p. U. Chudzik

·        Joanna Paluch  - kl. IIIa – n-l ks. K.Piłat

·        Marta Kijewicz  - kl. IIIa – n-l ks. K.Piłat

·        Joanna Piekarniak - kl. IIIa – n-l ks. K.Piłat

·        Julia Deleska  - kl. IVb – n-l p. U. Chudzik

·        Aleksandra Paluch –kl. Vb – n-l Ks. K. Piłat

·        Joanna Durok – kl. VIa - n-l p. U. Chudzik

·        Jan Religa – kl. VIa - n-l p. U.Chudzik

  

10 kwietnia 2014 
W godzinach popołudniowych tego bardzo mocno wypełnionego różnorodnymi działaniami dnia pracy szkoły odbyło się spotkanie dyrekcja, wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas  O-VI.
Jednym z punktów spotkania było szkolenie dla rodziców pod hasłem: Postawy rodzicielskie i ich wpływ na kształtowanie osobowości dziecka”, prowadzone przez pedagoga Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Radomiu  p. Katarzynę Brodowską.

 

10 kwietnia 2014 
Eliminacje międzypowiatowe Indywidualnych Biegów Przełajowych MIMSz. Zdjęcie2 Zdjęcie3

Po zaciętej walce biegowej awans do finału wojewódzkiego uzyskali:

·        Adrianna Lao kl. Vb- Im.

·        Anna Religa  kl. VIb –Xm.

·        Paweł Markiewicz kl. Va – IIm.

·        Dominik Woźniak kl. Va –IIIm.

·        Jakub Gryza  kl. Vb –VIIIm.

Na liście rezerwowej znaleźli się:

·        Bartłomiej Nowocień  -kl. Va –XIIIm.

·        Kacper Nowakowski  -kl. VIb –XVm.

·        Anna Borowska –kl. Vb –XIVm.

·        Joanna Durok –kl.VIa –XVIm.

Gratulujemy  sportowcom
i nauczycielom p. Alinie Cielniak i p. Sławomirowi Słomce

 

10 kwietnia 2014 
Duża grupa  uczniów naszej szkoły uczestniczyła w podsumowaniu gminnego konkursu plastycznego: ”Palma, pisanka wielkanocna”.
Gminna komisja konkursowa nagrodziła prace następujących uczniów:
Zdjęcie2 Zdjęcie3
Oli Kiepieli                    –Op. gr 01, n-l p. D. Chojnacka
Olgi Piwońskiej              –Op. gr 02, n-l p. B. Kaczor
Filipa Szymczaka         –Op. gr 02
Janka Piwowarczyka –Op. gr 03, n-l p. L. Winnicka
Magdaleny Śmiechowskiej – kl. Ia, n-l p. B. Bilska
Bartłomieja Smyrdy              –kl. Ia
Dominiki Walczak                  - kl.Ib , n-l p. I. Kołodziejczak
Szymona Sułka                         - kl. Ib
Weroniki Białkowskiej         –kl. IIa, n-l p. K. Kapusta
Arka Kołackiego                      –kl. IIb, n-l p. K. Żuchowska
Wiktorii Celi                              –kl. IIIa, n-l, p. E. Stachurska
Agaty Kiepieli                            –kl. IIIa
Darii Siurnik                              –kl. IIIb, n-l. p. E. Zegarek
Szymona Woźniaka                – kl. Va, n-l p. B. Cieślak
Kingi Kiepieli                            –kl.Vb
Magdaleny Kiepieli                – kl. VIb
Kingi Sułek                                 –kl. VIb

  

10 kwietnia 2014 
W Miejskim Ośrodku Kultury "Amfiteatr" w Radomiu odbył się finałowy występ recytatorów  nagrodzony w Małym Konkursie Recytatorskim. 
Znakomitą  recytację wiersza zaprezentowała Lena Dąbrowska uczennica klasy IIIb, n-l p. Ewa Zegarek

  

10 kwietnia 2014 
51 uczniów klas trzecich wzięło udział w Ogólnopolskim  Sprawdzianie Trzecioklasistów OPERON.

N-le wychowawcy: p. E. Stachurska, p. E. Zegarek

 

09 kwietnia 2014 
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku odbyło się spotkanie z pisarką Elżbietą Olszewską, w którym uczestniczyły uczennice naszej szkoły z nauczycielem biblioteki p. A. Kacprzak. Autorka pisze pod pseudonimem Elik Aime'e. Jest znaną dziennikarką radiowo-telewizyjną, historykiem, członkiem stowarzyszeń i związków twórczych, podróżniczką oraz laureatką wielu konkursów literackich. Zdjęcie2
Wszystko czego zaznała, co odcisnęło się na jej wyobraźni i odczuciach, zamienia w swoich książkach w słowa. Pisze zwięźle i ekspresyjnie, co uwypukla dramatyzm opisywanych zdarzeń. Spotkanie z Afryką to oferta tematyczna spotkania z autorką. Prelekcje ilustrowała własnym materiałem zdjęciowym. Czytała fragmenty z książek i opowiadała zaskakujące przygody, czasami niebezpieczne, w oparciu o opowiadania pustynne np. „Ryś” oraz podwodne „Głębin pożegnanie, czyli przygoda na Morzu Czerwonym" .
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Do biblioteki została zakupiona jedna z książek Elik Aime'e p.t. ”SMYCZ”, w której autorka złożyła  autograf dla PSP w Jedlińsku.

N-l p. Aneta Kacprzak

 

06 kwietnia 2014 
W Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie odbyły się eliminacje do konkursu recytatorskiego: „Warszawska Syrenka”. Konkurs mający 37 letnią tradycję wciąż pobudza aktywność twórczą i odkrywa młode talenty recytatorskie.
W tym roku jednym z recytatorów był Michał Siara uczeń klasy Ib naszej szkoły. Michał był zwycięzcą przeglądu rejonowego w Radomiu. Pierwszy raz w życiu stanął na „dużej scenie” wśród blasku reflektorów, przed  widownią i aktorami. Niezapomniane wrażenia pozostaną w jego pamięci zapewne na zawsze.

Gratulacje dla Michała, rodziców i  nauczyciela p. Iwony Kołodziejczak

 

04 kwietnia 2014 
Dwudziestoosobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w XI Rajdzie Europejskim zorganizowanym przez PTSM w Radomiu. Piesza wędrówka odbywała się na trasie Ruda Wielka (stacja PKP) – Helenów – Dąbrówka Zabłotnia – Kowala – Parznice (gimnazjum). Towarzysząca nam od rana słoneczna pogoda  umilała podziwianie zabytków i pomników przyrody gminy Kowala. Po dotarciu do celu i krótkim odpoczynku uczniowie wzięli udział w rozgrywkach sportowych oraz konkursie plastycznym - "Wycieczka do Litwy". Zdjęcie2 Zdjęcie3 Zdjęcie4

Agnieszka Miga

  

04 kwietnia 2014 
W piątek, na lotnisku w Piastowie, miały miejsce eliminacje powiatowe MIMSz w Indywidualnych  Biegach Przełajowych szkół podstawowych i gimnazjów. Dziewczęta rywalizowały na 800m, chłopcy na 1000m. W każdym z biegów nasi uczniowie stawali na podium. Pamiątkowe statuetki i dyplomy zdobyli: 
Adrianna Lao – I m-ce rocznik 2002,

 
Anna Religa – III m-ce r. 2001,

 
Paweł Markiewicz – II m-ce r. 2002, 
 Hubert Król – II m-ce r. 2001

Ponadto awans do kolejnych zawodów uzyskali:
Dziewczęta

Chłopcy:

Anna Borowska VI m-ce,

Roksana Hełmińska VII m-ce,

Daria Banaszkiewicz VIII m-ce,

Zuzanna Walczak XII m-ce

Joanna Durok IV m-ce,

 Klaudia Białkowska VIII m-ce,

Paulina Trojanowska XII m-ce

Bartłomiej Nowocień IV m-ce,

Jakub Gryza V m-ce,

Karol Muc X m-ce (r.2002),

Kacper Nowakowski VII m-ce .

 

 Następne biegi już 10 kwietnia.

Organizacja zawodów i opieka nad uczniami:
p. Sławomir Słomka, p. Alina i Dariusz Cielniakowie

 

01 kwietnia 2014 
42 uczniów przystąpiło do sprawdzianu na zakończenie nauki w klasie szóstej. Pracowali z  zaangażowanie pod nadzorem szkolnej komisji. 
Czekamy teraz na wyniki ich pracy!
Zdjęcie2

 

28 marca 2014 
Za nami II Etap Konkursu Wiedzy o Polskich Noblistach, który odbył się 28 marca br. w Publicznym Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu. W VI edycji konkursu wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły: Karolina Milena Nowakowska i Magdalena Kiepiela. Dziewczynki z powodzeniem rozwiązały test składający się z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących życia oraz twórczości polskich noblistów. Wywalczyły wyróżnienie dla szkoły i zdobyły atrakcyjne nagrody: bilety na basen, do kina, na bilard, nagrody książkowe, dyplomy i kosz pełen słodkości. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 8 kwietnia w PG nr 13. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Naprawdę warto!
Zdjęcie2 Zdjęcie3

N-l p. Sylwia Dąbrowska

26 marca 2014 
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomiu odbył się I etap konkursu matematycznego "Mały mistrz matematyki". Uczestniczyło w nim czworo uczniów z naszej szkoły: Daria Hernik, Marta Kijewicz z kl. IIIa oraz Maja Ptaszek i Kacper Sułkowski z IIIb.
Czekamy na informacje o wynikach konkursu.

N-le p. E. Zegarek, p. E. Stachurska

  

26 marca 2014 
W Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr" w Radomiu odbyły się eliminacje powiatowe konkursów recytatorskich.
Laureatem XXXI Małego Konkursu Recytatorskiego jest uczennica klasy IIIb –Lena Dąbrowska - op. p. Ewa Zegarek.
Do eliminacji finałowych w Warszawie  XXXVII Konkursu Recytatorskiego „WARSZAWSKA SYRENKA"
zakwalifikował się -Michał Siara- uczeń klasy Ib – 
op. p. Iwona Kołodziejczak.

Gratulacje dla recytatorów i opiekunów!

25 marca 2014 
Grupa uczniów  zaangażowanych w dodatkowe działania plastyczne, uczestniczyła w konkursie plastycznym KRUS:  „Nie zbliżaj się zuchu do maszyn w ruchu”.

Główny cel konkursu to promowanie pozytywnych zachowań  związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich.

 

21 marca 2014 
MAM TALENT - 2014 w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku
21 marca 2014 roku w naszej szkole odbyła się II edycja Szkolnego Konkursu Odkrywamy TALENTY. Pierwszy dzień wiosny sprzyja ukazywaniu przez uczniów swoich talentów. Od lat propagujemy ideę spędzania Dnia Wiosny w szkole biorąc udział w zabawach i konkursach zamiast na „tradycyjnych” wagarach.
Po otrzymaniu klucza – symbolu władzy w szkole – najstarsi uczniowie starali się uczyć młodszych kolegów, wcielając się w rolę nauczyciela. Choć do wykonywania powierzonych obowiązków bardzo się przykładali, okazało się, że nauczanie nie jest takie proste.
Następnie, w sali gimnastycznej szkoły, uczniowie występujący w dwóch kategoriach: klasy O-II oraz III-VI  mieli możliwość zaprezentowania się przed kolegami i koleżankami, którzy często nawet nie zdawali sobie sprawy z ich niezwykłych umiejętności.
Finałem uroczystości była prezentacja uczniów wyróżniających się talentami intelektualnymi. Brawami zostali nagrodzeni najlepsi z najlepszych 
w konkursie polonistycznym, matematycznym, historycznym, przyrodniczym, języka angielskiego i plastycznym.
Szczegóły>>

  

19 marca 2014 
W Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło się finałowe rozstrzygnięcie XII Międzypowiatowego Konkursu Historycznego MODN „Narodziny i rozwój II Rzeczpospolitej 1914-1939”
W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły:

Filip Przybylski –kl. VIa

Anna Religa - kl. VIb

Agata Flis - kl. VIb

Marta Krupa -kl. Vb

Jakub Gryza - kl. Vb

Informujemy, że w finale konkursu Filip Przybylski zajął I miejsce!

Gratulacje dla Filipa, nauczyciela p. Justyny Bujek i rodziców!

19 marca 2014 
„Młodzież zapobiega pożarom”, to konkurs plastyczny w który zaangażowali się uczniowie klas IV-VI wykonując prace plastyczne związane
z ochroną przeciwpożarową
 oraz  pracą strażaków. W swych pracach zwrócili uwagę na problem wypalania traw, palenia ognisk w lesie oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu.

Do etapu powiatowego zostały przekazane prace, które wykonali:
Julia Deleska          - kl. IVb
Szymon Woźniak –kl. Va
Aleksandra Paluch   -kl. Vb
Adam Łoboda            - kl. VIa
Gabriela Płuzycka – kl. VIb
Kinga Sułek              - kl. VIb
Natalia Potera             - kl. VIb

 Nauczyciel p. B. Cieślak


18 marca 2014 
22  recytatorów z klas O-VI wzięło udział w szkolnych eliminacjach Małego Konkursu Recytatorskiego oraz konkursu Mała Syrenka, zachwycając piękną recytacją komisje konkursowe.
Najlepsi będą reprezentować  szkołę podczas eliminacji powiatowych w Radomiu, oto oni:
Kacper Chudzik kl. VIa      – n-l p. A. Lewikowska
Amelia Jakubowska kl.IVb –n-l p. S. Dąbrowska
Lena Dąbrowska – kl. IIIb  - n-l p. E. Zegarek
Michał  Siara         - kl. Ib      - n-l I. Kołodziejczak
Zosia Kraska        -  gr. 03 –Oddz. Przedszkolny n-l p. D.Chojnacka
Antosia Makulska-gr.  02 -  Oddz. Przedszkolny  n-l p.B. Kaczor

Wyróżnieni uczniowie:

Jan Religa                      –kl. VIa
Karolina Nowakowska –kl. VIb
Amelia  Jaszczyk           - kl. IIb
Magdalena Imiołek     - kl. IIa

Komisja oceniająca:
p. S. Dąbrowska, A. Walczyk, E. Zegarek, K. Żuchowska, L. Winnicka

13 marca 2014 
W Zespole Szkół we Wsoli odbyły się eliminacje powiatowe MIMSz w tenisie stołowym szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowały, zarówno zespoły dziewcząt jak i chłopców. Obie nasze drużyny to przedstawiciele klas trzecich i czwartych – Wiktoria Serafin, Aleksandra Berlińska, Filip Bartnik i Maciej Makulski.
W konfrontacji ze starszymi rywalami spisali się bardzo dobrze. Chłopcy mimo braku awansu, dzielnie stawiali czoła we wszystkich spotkaniach, kilka nawet wygrywając. Natomiast dziewczęta sprawiły miłą niespodziankę, zajmując drugie miejsce w zawodach, premiowane awansem do kolejnych eliminacji. Odbędą się one w naszej szkole 6 maja 2014 roku.

 Opieka p. Sławomir Słomka

  

13 marca 2014 
Szkolne eliminacje konkursu literackiego: „Polscy Nobliści”
21 uczniów klas IV-VI przez kilka tygodni zgłębiało wiedzę dotyczącą Polskich laureatów Nagrody Nobla:
Najwyższą punktację  uzyskały:

Magdalena Kiepiela – kl. VIb

Karolina –Milena Nowakowska –kl. VIb

To one pojadą na finał konkursu w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Noblistów w  Radomiu.
Wysoką punktację  uzyskali również:

Gabriela Płużycka –VIb
Anna Religa             -VIb
Maciej Kolasa           -IVa
Julia Deleska          -IVb

 Nauczyciele : p. S. Dąbrowska, p. A. Lewikowska

 

12 marca 2014 
W Starostwie Powiatowym w Radomiu, odbył się finał XII edycji Międzypowiatowego Konkursu Przyrodniczego: ”Wspaniałości przyrodnicze Europy- Nasze Mazowsze”. W konkursie wzięli udział uczniowie z 16 szkół  powiatu radomskiego. Uczniowie: Anna Religa, Gabrysia Płużycka i Tomasz Fijałkowski zajęli II miejsce. Nagrody wręczył zastępca starosty, pan Krzysztof  Górak oraz pan Henryk Marciniak z PTSM.
Wszyscy uczestnicy konkursy w miłej atmosferze wysłuchali prelekcji p. Henryka Marciniaka na temat schronisk młodzieżowych oraz obejrzeli ciekawe filmy o leśnych wędrówkach. 
Zdjęcie2
Gratulacje dla uczniów i nauczyciela    p. Elżbiety Religi.

  

11 marca 2014 
Szkolne eliminacje I edycji konkursu języka angielskiego YLE Mouvers 
Wśród 11 uczniów klas V i VI najlepsi okazali się Aleksandra Paluch z kl. VB i Maciej Kolasa z kl. IVa

N-le p. E. Łoboda, p. A. Krawczyk

 

07 marca 2014 
Tegoroczne Święto Kobiet było wyjątkowe i bardzo uroczyste. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny, który został zaprezentowany podczas apelu w przygotowanej odświętnie na tę okazję sali gimnastycznej. Zdjęcie2  Zdjęcie3  Zdjęcie4  Zdjęcie5 
Pani Dyrektor, Nauczyciele, Szkolna Rada Rodziców, Pracownicy obsługi, Uczniowie i Rodzice zgromadzili się by oklaskiwać wspaniałe tańce, występy wokalne, recytatorskie, popisy umiejętności aktorskich naszych dziewcząt i chłopców. Były brawa i owacje. Występ bardzo podobał się wszystkim zgromadzonym na sali, a uśmiechnięte twarze pań i dziewczynek przekonywały, że miłe życzenia Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,…..sprawiły wszystkim wiele przyjemności. 
Zdjęcie6  Zdjęcie7  Zdjęcie8  Zdjęcie9  Zdjęcie10  Zdjęcie11
Na zakończenie Jaś Religa i Dariusz Religa w imieniu Samorządu Uczniowskiego  i Szkolnej Rady Rodziców oraz męskiej części społeczności szkolnej złożyli wszystkim paniom i koleżankom życzenia. Nie zabrakło również kwiatów i słodkich upominków. 
Zdjęcie12

W przygotowanie uroczystości zaangażowały się:
 p. A. Kowalczyk, p. K. Żuchowska, p. E. Łoboda, p. U. Chudzik, p. B. Cieślak

04 marca 2014 
Ostatni wtorek karnawału jest dla społeczności Jedlińska lokalnym świętem. Widowisko Ścięcia śmierci organizowane przez GCKiKF w Jedlińsku, wzbudza zainteresowanie również uczniów naszej szkoły. Każdego roku grupa chłopców wciela się w role kusakowych przebierańców. Psotne diabełki krążą po Jedlińsku, wprowadzając ogólne rozweselenie. Zdjęcie2
Na rynek Jedlińska wybrali się również uczniowie klasy II,III,VI by uczestniczyć w uroczystym przekazaniu władzy przez Pana Wójta oraz oglądać stoiska wystawiennicze twórców ludowych.

17 lutego - 02 marca 2014 
Już 15 lutego uczniowie naszej szkoły wyjechali na wypoczynek zimowy.

Dziewczęta ( 11) do Wisły – op. p. Alina i Dariusz Cielniakowie

Chłopcy (11) do Białego Dunajca – op. p. Sławomir Słomka

Obie grupy będą doskonalić swoją sprawność fizyczną, uczyć się jazdy na nartach i przygotowywać się do wiosennych  zawodów lekkoatletycznych.

 A dla pozostających w domu  szkoła proponowała  zajęcia sportowo - świetlicowe. Każdego dnia od godz. 9-tej do 13-tej, chętni mogli  spotkać się, pograć w tenisa, piłkę w sali gimnastycznej lub  pobawić się  gry edukacyjne w świetlicy szkolnej. Zdjęcie2 Zdjęcie3
Nad bezpieczeństwem czuwali  nauczyciele.
Więcej>>

14 lutego 2014 
„Walentynkowa Poczta” 
Już od poniedziałku 10 lutego  na korytarzu szkolnym czekała  „ walentynkowa skrzynka pocztowa”, do której uczniowie  wkładali   kartki  z dobrymi, pełnymi ciepła słowami adresowanymi do koleżanek,  kolegów i nauczycieli.  14 lutego – ostatni dzień przed feriami zimowymi,  przebiegał w miłej atmosferze  -   wszyscy bowiem  byli  obdarowani ciepłym słowem a uczniowie klas młodszych jeszcze słodkim upominkiem doręczonym przez  listonosza –Adasia i pomocnika –Anię. 
Zdjęcie2

Organizacja – Samorząd szkolny wraz z opiekunami

14 lutego 2014 
Kolejne 6 (100l) worków z plastikowymi korkami dotarło do siedziby Parafialnego Zespołu „CARITAS” , by pomóc chorej Majeczce. Tym razem  szczególnie dziękujemy dzieciom z grupy 03 Oddziału Przedszkolnego.

13 lutego 2014 
Odkrywamy i doceniamy talenty
Pod takim  hasłem przebiegał apel  podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2013/2014. Z-ca dyrektora p. Bożena Cieślak, na forum szkoły zaprezentowała uczniów klas I-VI wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Docenieni uczniowie  nagradzani brawami, zyskali nie tylko uznanie  w oczach kolegów i nauczycieli ale zostali zmotywowani do dalszej  nauki i aktywności.
Zdjęcie2
Druga część apelu to wręczenie dyplomów i upominków dla uczestników i wyróżnionych w konkursach  edukacyjnych, artystycznych i  sportowych.  Szczegółowy wykaz sukcesów znajduje się w  zakładce - Odkrywamy Talenty.
Zdjęcie3 Zdjęcie4 Zdjęcie5 Zdjęcie6 Zdjęcie7 Zdjęcie8 Zdjęcie9 Zdjęcie10
Apel  był również znakomitym momentem  by pokazać  wartościowe zachowania uczniów. Uczniowie klas IV-VI  wraz z pedagogiem  szkolnym p. Anną Walczyk, przedstawili „sąd” nad dobrymi i złymi uczynkami, który stał się ukoronowaniem programu: ”Kulturalny uczeń”.
Zdjęcie11 Zdjęcie12 Zdjęcie13

  

13 lutego 2014 
Szkolny etap XII edycji Międzypowiatowego Konkursu Przyrodniczego: ” Wspaniałości przyrodnicze Europy- nasze Mazowsze”; wzięło w nim udział 9 uczniów klas szóstych. Do finału konkursu zakwalifikowali się:

·        Anna Religa                  –kl. VIb

·        Gabriela Płużycka     –kl. VIb

·        Tomasz Fijałkowski – kl. VIa

12 lutego 2014 
Dzięki inicjatywie nauczycieli  Publicznego Gimnazjum im. Bp. Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku, p. Jolanty Politowskiej i p. Romana Wójcika  uczniowie klas pierwszych naszej szkoły w liczbie 52 wraz z wychowawcami i nauczycielem informatyki uczestniczyli w  zajęciach edukacyjnych  w Publicznym Gimnazjum zorganizowanych z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Zdjęcie2  Podziękowania

Nauczyciele: p. Iwona Kołodziejczak, p. Beata Bilska, p. Jolanta Lesiak

12 lutego 2014 
Z udziałem 23 uczniów  klas piątych z 8 szkół z gminy Jedlińsk i Jastrzębi odbyła się III  edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH FIVE. Zdjęcie2
Uczniowie pisali test leksykalno – gramatyczny opracowany przez p. Elżbietę Łobodę i zaakceptowany przez metodyka MSDN w  Radomiu –p. dr Iwonę Gryz. Prace uczniów  oceniali n-le  języka angielskiego.
W konkursie wzięli udział uczniowie  ze szkół podstawowych z Bierwiec, Jedlanki, Ludwikowa, Starych  Zawad, Wsoli, Wierzchowin, Jedlińska  i Jastrzębi.
Zwycięzcy tegorocznej edycji:

  1. Aleksandra Paluch –PSP Jedlińsk – n-l p. E. Łoboda

  2. Zuzanna Walczak  - PSP Jedlińsk  - n-l p. A. Krawczyk

  3. Karol Nowocień    - ZSP we Wsoli – n-l p. K. Morawska

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród, nastąpi w m-cu maju.

 Organizacja konkursu: p. Elżbieta Łoboda,
 p. Aneta Krawczyk

11 lutego 2014 
To wyjątkowy dzień dla uczniów klas pierwszych i Biblioteki szkolnej, ponieważ w tym dniu  52 uczniów klas pierwszych uczestniczyło w uroczystym pasowaniu na czytelników. Zdjęcie2 Zdjęcie3 Zdjęcie4 Zdjęcie5 Zdjęcie6 
W przygotowanie uroczystości włączyli się uczniowie klas III i pod kierunkiem wychowawczyni p. Elżbiety Stachurskiej przygotowali przedstawienie pt:” Książka moim przyjacielem”. Zaangażowali się również rodzice przygotowują piekne stroje dla  artystów w których postacie z bajek, wierszy i lektur szkolnych zachęcały pierwszoklasistów do czytania książek. „Królowa Książka” przekazała rady i prośby  książek.

W uroczystości udział  wzięli licznie przybyli rodzice.
Zdjęcie7 Nowi czytelnicy  otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki  a najważniejsze, że zachęcili się do częstego korzystania z naszego szkolnego księgozbioru.

 Przygotowanie uroczystości:
 p. Aneta Kacprzak – n-l bibliotekarz
p. Elżbieta Stachurska – n-l   wychowawca kl. IIIa

  

10 lutego 2014 
W Zespole Szkół Publicznych we Wsoli odbyły się eliminacje gminne Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym. Nasza szkołę reprezentował zespół chłopców w składzie: Maciej Makulski, Filip Bartnik oraz zespół dziewcząt: Aleksandra Berlińska i Wiktoria Serafin.
Zarówno zespół  dziewcząt i chłopców zajął II miejsce, co dało awans do zawodów powiatowych, które odbędą się 13 marca również we Wsoli.

Przygotowanie uczniów:  n-l w-f  p. Sławomir Słomka

  

07 lutego 2014 
Zostały ogłoszone wyniki III etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

Tytuł FINALISTY  konkursu uzyskał  uczeń klasy VIa – Tomasz Fijałkowski. 
Gratulujemy Tomkowi, Rodzicom i nauczycielowi p. Bożenie Krupa

  

07 lutego 2014 
6 uczniów wzięło udział w szkolnym etapie XII Konkursu Matematycznego Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: ”Z matematyką do Europy”.
Do finału konkursu zakwalifikował się 1 uczeń z kl. VIa:

Fijałkowski Tomasz  ( n-l p. B. Krupa)

  

06 lutego 2014 
Ogłoszone zostały wyniki XII Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych. W I etapie konkursu wzięło udział 3 uczniów z klasy VIa – do półfinału krajowego zakwalifikował się Filip Przybylski. 

n-l. p. Bożena Krupa

  

05 lutego 2014 
Ogłaszamy wyniki:
1/ Ogólnopolskiego konkursu języka polskiego: ”Alfik humanistyczny”
Wynik dobry w konkursie uzyskał –Filip Przybylski (kl. VIa)

– n-l p. Agnieszka Lewikowska

2/ Ogólnopolskiego konkursu matematycznego: ”Alfik matematyczny”
Wynik bardzo dobry uzyskał – Tomasz Fijałkowski (kl. VIa)

- n-l p. Bożena Krupa

  

04 lutego 2014 
Szkolne eliminacje III edycji Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH FIVE. Do  konkursu międzyszkolnego  zakwalifikowały się 3 uczennice:

Aleksandra  Paluch – kl. Vb

Faustyna Słoneczna – kl. Va

Zuzanna Walczak     -  kl. Va

  

04 lutego 2014 
14 uczniów wzięło udział w szkolnym etapie XII Konkursu Historycznego Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:  ”Narodziny i rozwój II Rzeczpospolitej 1914-1939”.
Do finału konkursu zakwalifikowało się 5 uczniów:

Religa Anna      - VIb

Krupa Marta      -Vb

Flis Agata           - VIb

Przybylski Filip   -VIa

Gryza Jakub        -Vb

 Przygotowanie uczniów: n-l historii p. Justyna Bujek

  

I semestr 2013/2014

  

  

Rok 2012/2013


Rok 2011/2012

Rok 2010/2011

Gość nr Darmowy licznik odwiedzin

licznik odwiedzin lCopyright © 2011 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku Wszystkie prawa zastrzeżone.
E-mail:pspjedlinsk@neostrada.pl