PSP w Jedlińsku:
Nasza szkoła
Nasz patron
Dzień Patrona 2014
Świetlica
Biblioteka
Szkoły Odkrywców Talentów
Nauczyciele:
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Kalendarz
Projekty
Uczniowie:
Samorząd
Plan lekcji    
Zajęcia dodatkowe
Osiągnięcia uczniów
KONKURSY

Rodzice:
Rekrutacja
Ogłoszenia
Rada rodziców
Rady dla rodziców

Ciekawostki:
Ciekawe adresy

Osoby prowadzące stronę:
Bożena Cieślak
Jolanta Lesiak

 

Nasza szkoła:  

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul. Marii Konopnickiej 2
26-660 Jedlińsk
tel./fax (48) 321-30-76
E-mail: pspjedlinsk@neostrada.pl

Szkoła Odkrywców Talentów

 Aktualności szkolne:  

  

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016  w PSP w Jedlińsku
w dniu 1 września 2015 r. (wtorek)
Zapraszamy rodziców i uczniów  
na mszę świętą o godz. 8.30 w kościele parafialnym w Jedlińsku, 
spotkanie w szkole ok. godz. 9.40


  

Informujemy, że  podręczniki szkolone dla dzieci klas „zerowych” oraz uczniów szkoły podstawowej, będą do nabycia 
w szkole od wtorku 25 sierpnia  od godziny 9.00 do 15.oo.
Przypominamy, że  nie kupujemy  podręczników dla klas pierwszych , drugich i czwartych, będą  one przekazane uczniom 
za darmo z  dotacji rządowej. (nabywamy tylko podręczniki do nauki religii).

 Informacje dotyczące inauguracji roku szkolnego 2015/2016, będą przekazane w późniejszym terminie.

 -Dyrekcja


 


 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania stypendium wójta gminy Jedlińsk 
znajdują się w zakładce
Ogłoszenia.

 

Wykaz podręczników oraz programów nauczania w roku szkolnym 2015/2016


   Regulamin korzystania przez uczniów klas pierwszych z podręcznika oferowanego przez MEN.

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015


 


 

Informacje dotyczące konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2014/15.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku, w roku szkolnym 2014/15 
przystąpią do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
przyrodniczego, 
matematycznego, 
polonistycznego
.

Ze szczegółami organizacyjnymi (regulamin, terminy, wymagania, uprawnienia laureatów…) zostali zapoznani uczniowie, 
regulamin znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz dostępny jest na stronie internetowej: www.konkursy.mscdn.pl  

Dyrekcja szkoły


W Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku, w roku szkolnym 2013/14 oraz 2014/2015 realizowany jest  projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego: „SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OPARTY NA OGÓLNODOSTĘPNYM KOMPLEKSOWYM WSPOMAGANIU SZKÓŁ W POWIECIE RADOMSKIM” Szczegóły.


 

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła jest uczestnikiem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli". Szczegóły


 

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” - edycja 2015
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. 
  Szczegóły


   Informacje dotyczące programu "Sześciolatek w szkole"

 


 

Aktualne informacje dotyczące życia szkoły, m.in. wykaz dodatkowych dni wolnych oraz szczegóły dotyczące zajęć tanecznych znajdują się w zakładce Ogłoszenia
Oferta dodatkowych działań Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku w roku szkolnym 2014/2015. 

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku  w ramach współpracy  z Parafialnym Zespołem „ CARITAS”  proponuje  uczniom klas O-VI  zbiórkę plastikowych korków pod hasłem: „Pomóżmy Kamilowi”. Zdjęcie1
Akcja jest:

 • Sposobem zagospodarowania odpadowych tworzyw sztucznych

 • Pomocą finansową dla niepełnosprawnych dzieci z naszego regionu

Z ramienia Rady Pedagogicznej akcją koordynuje p. Urszula Chudzik 


  


26 czerwca 2015 
Msza święta w kościele parafialnym  w Jedlińsku, była początkiem uroczystego zakończenia roku szkolnego 2014/15. W asyście werbli ze sztandarem szkoły nastąpiło wspólne przejście korowodem do sali gimnastycznej. Zakończenie roku to znakomity moment do podsumowania działalności szkoły, w tym  przede wszystkim znakomitych sukcesów uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego. Wykaz osiągnięć uczniów w konkursach i zawodach
Dzień zakończenia roku szkolnego 2014/2015 zapewne zostanie przez nas wszystkich zapamiętany na zawsze; bo oto chcielibyśmy z całego serca podziękować Panu Dyrektorowi Dariuszowi Cielniakowi za jego trud i  38 letnia pracę w jedynej placówce – naszej szkole.
Więcej>>


25 czerwca 2015 
W godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/15 w Oddziale Przedszkolnym. Każda z grup pod kierunkiem swoich wychowawców, przygotowała prezentację artystyczną. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy ukończenia Oddziału Przedszkolnego, dyplomy uczestnictwa katechezie a najbardziej aktywni za 100% frekwencję i podziękowania za  zaangażowanie w pracę świetlicy szkolnej.
Po pierwszej części uroczystości, wyróżnienia otrzymali uczniowie klas I-III, kończący  rok szkolny 2014/15. Były nagrody książkowe dla wyróżniających się, upominki za dodatkowe zaangażowanie w pracy biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej.
Więcej>>


19 czerwca 2015 
„Bezpieczna Kąpiel”
Uczniowie z klasy 4A i 4B brali udział w festynie szkoleniowym „Bezpieczna Kąpiel” przygotowanym przez Wydział Prewencji mazowieckiej Policji wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu, Radomskim Środowiskowo-Lekarskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu i Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej. 
Zdjęcie2 Zdjęcie3 Zdjęcie4
Uczniowie obserwowali symulację wodnego pościgu za niebezpiecznymi przestępcami. Przygotowano również wspólne pokazy policji wodnej i Środowiskowo - Lekarskiego WOPR-u podczas akcji ratowniczych przy użyciu sprzętu podręcznego (rzutka rękawowa i bojka SP) oraz sprzętu ciężkiego (skuter wodny z platformą ratowniczą, deska surfingowa, kołowrót ratowniczy), a także desantu z łodzi motorowodnej. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zaprezentowała akcje gaszenia pożaru poprzez zrzut wody z samolotu „Dromader”. Odbył się  pokaz prowadzenia pierwszej pomocy przedmedycznej z możliwością spróbowania przez uczestników festynu własnych sił na fantomie, pod okiem ratowników medycznych. Uczestnicy otrzymali ulotki z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpiecznych zachowań nad wodą  i podstawami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
 

 Opiekunowie: p. M. Poneta, p. A.Cielniak, p. S. Słomka


19 czerwca 2015 
W Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Podlesiu Dużym, odbyły się uroczystości 50-lecia szkoły, uczestniczyli w nim przedstawiciele naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym. 
W dniu jubileuszu dyrektor szkoły p. Dariusz Cielniak skierował do   społeczności szkolnej SP w Podlesiu Dużym życzenia, by osobowość Tadeusza Kościuszki była wzorem do naśladowania i pomagała w kształtowaniu serc i umysłów młodego pokolenia.
Zdjęcie2   Zdjęcie3


18 czerwca 2015 
Bal szóstoklasistów! Uczniowie obu klas szóstych spotkali się  z dyrekcją szkoły,  wychowawcami: p. Agatą Kowalczyk i p. Elżbietą Religą, nauczycielami i rodzicami by wspomnieć minione lata spędzone w szkole oraz podziękować nauczycielom za trud włożony w naukę i wychowanie. Poczęstunek uczniom i nauczycielom przygotowali rodzice. Tańce trwały do późna! Życzymy naszym absolwentom powodzenia na kolejnych etapach kształcenia i miłej pamięci o swojej pierwszej szkole! Zdjęcie2    Zdjęcie3   Zdjęcie4


17 czerwca 2015 
Tuż przed wakacjami  jeszcze jedna niespodzianka dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz klas pierwszych: obejrzeli oni przedstawienie: „Czterdziestu rozbójników” wystawione w  sali Gminnego Centrum Kultury przez uczniów ZSP we Wsoli. Zdjęcie2


  

16 czerwca 2015 
Odbyła się II edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego "Mały Mistrz Ortografii".  Konkurs skierowany był do uczniów klas II – III szkoły podstawowej i sprawdzał wiadomości i umiejętności z zakresu orografii.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na przeprowadzeniu eliminacji i wytypowaniu po trzech najlepszych uczniów z klasy. Do drugiego etapu przystąpiło 13 uczestników. Uczniowie przygotowywali się do tego wydarzenia już od wielu tygodni. Poziom wiedzy i umiejętności uczestników był bardzo wysoki. Zwyciężyli najlepsi.

 • Pierwsze miejsce -  Dominika Płachta kl. 2b

 • Drugie miejsce - Amelia Jaszczyk kl. 3a

 • Trzecie miejsce - Magdalena Krawczyk kl. 3b
                           - Gustaw Ptaszek kl. 3a

Podsumowanie konkursu oraz nagrodzenie zwycięzców odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Konkurs zorganizowała p. K. Kapusta


  

15 czerwca 2015 
Piękno jedlińskiej barokowej świątyni, zabytkowe kapliczki w Jedlińsku oraz wystawę malarstwa Małgorzaty Sokołowskiej pt: „Kobieta –Rozmarzenie”, podziwiali uczniowie klas szóstych.

Wyjście  zorganizowała  p. B. Cieślak n-l plastyki.


 

maj i czerwiec 
To miesiące, w których wychowawcy klas  organizują wycieczki turystyczne do swoich uczniów. W  tym roku uczniowie poznali niezwykle ciekawe miejsca:

 • Farmę iluzji w Mościskach  obejrzeli uczniowie klas: 1b, 3b, 4a, 4b, 1c, 2b

 • Sandomierz zwiedziły klasy 1a, 2a, 3a

 • Naszą stolicę Warszawę poznawały dzieci z Oddziału Przedszkolnego

 • Pieniny – klasy 5a, 5b,6a i 6b  Zdjęcie2 


 

12 - 15 czerwca 2015 
W bibliotece szkolnej już po raz czwarty  odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Zdjęcie2 Zdjęcie3  Zdjęcie4 Zdjęcie5

Wyniki konkursu prezentują się następująco:

„Mistrzem Pięknego Czytania” w klasach 1-3 zostali: „Mistrzem Pięknego Czytania” w klasach 4 - 6 zostali: 
 •     Szymon Stachowiak       kl. 1a

 •     Dominika Płachta           kl. 2b

 •     Gustaw Ptaszek             kl. 3a

 • Adrianna Walczak          kl. 4b

 • Maciej Makulski             kl. 5b

 • Marta Krupa                   kl. 6b

Wyróżnienia otrzymują: Wyróżnienia otrzymują:
 • Magda Pośnik                kl. 2a

 • Roksana Kazana            kl. 2b

 • Arkadiusz Kołacki         kl. 3 b

 • Lena Dąbrowska                kl. 4b

 • Ewelina Wesołowska          kl. 4a

 • Franciszek Makulski           kl. 5a

 • Kacper Wieczorek             kl. 5a

 • Julia Deleska                      kl. 5a

 • Dawid Król                        kl. 6a

 • Joanna Mokosa                  kl. 6b

 • Faustyna Skoneczna           kl. 6b

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

N-l bibliotekarz: p. A. Kacprzak


  

12 czerwca 2015 
Rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ortograficzny! Tytuł „Mistrza Ortografii” i Pióro Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku otrzymała:

 • Zuzanna Walczak uczennica klasy VI a- n-l p. Sylwia Dąbrowska

 • II miejsce ex aequo zdobyli:
  Franciszek Makulski kl. Va i Kacper Wieczorek kl. Va – n-l p. A. Kraska

 • III miejsce ex aequo zdobyli:
  Maciej Makulski kl. Vb – n-l p. S. Dąbrowska
  Ola Paluch kl. VI b – n-l p. A. Kraska

W konkursie brali udział uczniowie klas IV- VI, którzy w ciągu roku szkolnego 2014/2015 uzyskali najlepsze oceny z dyktand klasowych. Tematem tegorocznego dyktanda było życie i dokonania naukowe Marii Curie- Skłodowskiej.
Serdecznie gratulujemy  zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy: Sylwia Dąbrowska, Anna Kraska


12 czerwca 2015 
Zorganizowany został kolejny apel dla uczniów klas I-VI podsumowujący:

 • ·       Program: ”Mali ratownicy”  - wdrożony w  klasach I-III  oraz konkurs plastyczny pod tym samym tytułem

 • ·       Festiwal Piosenki  Białobrzeskiej

 • ·       Konkurs:  ”Kangur matematyczny”

 • ·       VIII Rajd Pieszy: "Śladami Witolda Gombrowicza”

Podczas apelu zaprezentowano zwycięzców, wręczono upominki, nagrody i dyplomy.  Zdjęcie2   Zdjęcie3  Zdjęcie4  Zdjęcie5
Omówione zostały również zagadnienia związane z bezpieczeństwem uczniów.

Przygotowanie: p. B. Cieślak, p. K. Żuchowska, p. E. Zegarek, p. A. Miga


  

28 maja - 11 czerwca 2015 
Pokonkursowa  wystawa plastyczna   zorganizowana w ramach XIV edycji  gminnego konkursu plastycznego: ”Moje szczęście – to moja rodzina”.


  

11 czerwca 2015 
Podsumowane zostały programy o charakterze profilaktycznym realizowane w szkole  dzięki współpracy z Powiatową Stacją Sanitaro –Epidemiologiczna w Radomiu:

 • ·     Trzymaj Formę- koordynator p. Sławomir Słomka

 • ·     Czyste powietrze wokół nas – koordynator p. Krystyna Żuchowska

 • ·     Pierwszy dzwonek - koordynator p. Elżbieta Religa

 • Nie pal! Przy mnie, proszę– koordynator p. Krystyna Żuchowska

10 czerwca 2015 
W sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły się uroczystości związane z 65-leciem Publicznego Przedszkola w Jedlińsku,  to tu przyszliśmy  wraz z werblistami ze Mszy świętej celebrowanej przez księdza rektora WSD w Radomiu Jarosława Wojtkuna i ks. prałata Henryka Ćwieka. Zdjęcie2  Zdjęcie3


10 czerwca 2015 
W  Urzędzie Gminy w Jedlińsku, odbyła się IV Dziecięca Sesja Rady Gminy. Reprezentantami uczniów naszej szkoły były: Marta Krupa (kl.VI b) i Zuzanna Walczak (kl.VI a). Podczas sesji  odbyło się  również wręczenie  orderów: „Dziecięcy Uśmiech” nadawanego przez dzieci osobom wykazującym się bezinteresowną działalnością na rzecz placówki. Zdjęcie2  Zdjęcie3 
IV Sesja Dziecięca była również znakomitym momentem do podsumowania Gminnego Konkursu Literackiego (którego inicjatorem była  nasza szkoła): ” Ta ziemia od innych mi droższa”.
Więcej>>


  

10 czerwca 2015 
W  Miejsko Gminnym Domu Kultury w Białobrzegach odbył się  XXIV Białobrzeski Festiwal Piosenki. W kategorii  klas 4-6  swoje wokalne umiejętności  zaprezentowali:

 • Wiktoria Malinowska – kl.4b, która zajęła III miejsce w konkursie  

 • Adrianna Walczak – kl.4b,

 • Kacper  Wieczorek – kl.5a

N-l opiekun :p. Agata Kowalczyk


09 czerwca 2015 
Z udziałem dzieci z Oddziału Przedszkolnego , które z zaangażowaniem przez kilka tygodni przygotowywały  się do zawodów ,w ZSP we Wsoli odbyła się Gminna Olimpiada Przedszkolaka. Nasza „granatowa” drużyna dzielnie rywalizowała z dziećmi z innych przedszkoli. Uśmiechnięte buzie świadczyły, że impreza była dla nich dużym przeżyciem. Zdjęcie2 Zdjęcie3

Opiekunowie: p. A. Miga, p. B. Kaczor,p. L. Winnicka, p. U. Chudzik


 

08 czerwca 2015 
Szósta edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego – Piosenka Anglojęzyczna.
Konkurs organizowany był przez  naszą szkołę przy współpracy z Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży, który reprezentowała pani mgr Zofia Dolińska, nauczyciel konsultant ds. języków obcych.   
W konkursie brali udział uczniowie ze szkół podstawowych z Bierwiec, Jedlanki, Ludwikowa, Starych Zawad , Wierzchowin i Jedlińska. Uczniowie rywalizowali w kategoriach: solista i zespół.
Zdjęcie2    

W kategorii zespół:

 • I miejsce zdobyła PSP w Jedlińsku,

 • II miejsce wywalczyli uczniowie ze Starych Zawad,

 • III miejsce otrzymały dwie szkoły– PSP w Wierzchowinach i PSP w Ludwikowie.

W kategorii soliści:

 • I miejsce zdobył Kacper Wieczorek z kl. 5a PSP w Jedlińsku,

 • II miejsce – otrzymała Zuzanna Król z PSP w Bierwcach

 • III miejsce uzyskała Oliwia Boryczka z PSP    w Wierzchowinach.

Organizatorzy, n-le języka angielskiego:
 p. A. Krawczyk, p. A. Zielińska


  

04 czerwca 2015 
Poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w tradycyjnej procesji na Boże Ciało.


  

03 czerwca 2015 
Podczas podsumowania X Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Kozienicach, uczestnikami koncertu byli, zaproszeni gościnnie uczniowie naszej szkoły Marta Kijewicz (ucz. kl. 4a) i Kacper Wieczorek (ucz. kl. 5a).


01 czerwca 2015 
W ten wyjątkowy dzień wszyscy starają się spełnić marzenia i pragnienia dzieci. Obchody z okazji Dnia Dziecka rozpoczęły się na stadionie Gminnego Centrum Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku. Tam uczniowie naszej szkoły spotkali się ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku. Strażacy zaprezentowali wóz bojowy, sprzęt do ratownictwa medycznego oraz sprzęt pomagający podczas wypadków. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz armatek wodnych. Największą atrakcją dla dzieci było przymierzanie strojów strażackich oraz możliwość siedzenia w wozie. Spotkanie odbyło się dzięki prezesowi jednostki OSP w Jedlińsku – Jerzemu Przybyłowskiemu.   Zdjęcie2
Po zakończeniu pokazów każda z klas pod opieką wychowawców spędzała czas na świeżym powietrzu – jeździli na rowerach, biwakowali na łonie natury, smażyli kiełbaski, brali udział w różnych konkurencjach i zabawach integracyjnych.


29 maja 2015 
Grupa uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczyła w kolejnym spotkaniu w ramach  projektu: „Szkoła współpracy”, którego głównym celem było podsumowanie dotychczasowych działań w ramach programu.
W spotkaniu uczestniczyli:

 • ·        Uczniowie klasy szóstej: Joanna Mokosa, Aleksandra Paluch, Zuzanna Walczak, Dawid Król, Jakub Wąsik.

 • ·        Rodzice: p. Magdalena Markiel, p. Marzena Dujka.

 • ·        Nauczyciele: p. Bożena Cieślak, p. Elżbieta Religa, p. Aneta Kacprzak


28 maja 2015 
„Chrońmy by przetrwać, chrońmy by żyć!” Pod takim hasłem odbywało się podsumowanie:

 • XV edycji gminnego konkursu matematycznego o treściach ekologicznych    

 • XIV edycji konkursu plastycznego, z tegorocznym hasłem: „Moje szczęście - to moja  rodzina”

 • XIII edycji konkursu wiedzy o gminie: ”Czy znasz swoja gminę?” Zdjęcie2  

W konkursie  wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych  naszej gminy.
W konkursie matematycznym, reprezentacja naszej szkoły w składzie: Dawid Król, Karol Muc, Mikołaj Walczak, Zuzanna Walczak  - zajęła I miejsce
W konkursie wiedzy o gminie  drużyna: Marta Krupa, Aleksandra Paluch, Zuzanna Walczak, Jakub Wąsik – zajęła III miejsce
W konkursie plastycznym  opowiadającym  rodzinie 37 uczniów klas I-VI  uzyskało wyróżnienia  (zał.).
Była również artystyczna i ekologiczna dedykacja dla wszystkich  rywalizujących uczniów i przygotowujących ich nauczycieli.
Zdjęcie3 Zdjęcie4  Zdjęcie5  Zdjęcie6  Zdjęcie7
Za upominki dla najlepszych serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Hucie Szkła Berta we Wsoli , która sponsorowała piękne szklane puchary dla młodych artystów.

 Przygotowaniami konkursów koordynowały n-lki:
p. B. Cieślak, p. M. Poneta, p. B. Krupa,
p. E. Religa, p. A. Kowalczyk


  

28 maja 2015 
W PSP nr 2 w Radomiu odbył się finał konkursu matematycznego: ”Mały mistrz matematyki”, uczestniczył w nim Gucio Ptaszek z kl. 3a.

 N-l p. K. Kapusta


  

27 maja 2015 
W sali gimnastycznej  naszej szkoły  odbywały się rozgrywki sportowe w tenisa stołowego w ramach finałów MIMSz. Działaniami organizacyjnymi zajęli się n-le wychowania fizycznego.


22 maja 2015 
W ramach  projektu systemowego: „Szkoła współpracy” pod hasłem: „Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, przez uczniów klas szóstych, nauczycieli, rodziców zorganizowany został rajd rowerowy na trasie: Jedlińsk-Urbanów - Bierwce - Wierzchowiny - Wola Bierwiecka.
Podczas rajdu zwiedziliśmy składowisko śmieci w Urbanowie oraz ciekawe, urokliwe miejsca w naszej gminie. W świetlicy w Woli Bierwieckiej rodzice zorganizowali zakończenie rajdu . Był wspólny grill i zabawy integracyjne.
Zdjęcie2  Zdjęcie3  Zdjęcie4 Zdjęcie5 Zdjęcie6  Zdjęcie7          


 

20 maja 2015 
W Radomiu  odbyły się eliminacje międzypowiatowe w czwórboju lekkoatletycznym w ramach MIMSz. Drużyny dziewcząt i chłopców uplasowały się na III miejscu: Zdjęcie2  Zdjęcie3   Zdjęcie4     

 • Dziewczęta: Adrianna Lao, Karolina Molenda, Zuzanna Walczak, Amelia Jakubowska, Joanna Mokosa, Aleksandra Berlińska; 
  n-l p. Alina Cielniak

 • Chłopcy: Dawid Król, Karol Muc, Jakub Gryza, Paweł Markiewicz, Dominik Woźniak, Igor Kozieł;
  n-l. p. Sławomir Słomka


15 maja 2015 
Odbył się VIII Pieszy „Spódnicowy Rajd Śladami Witolda Gombrowicza”. Organizatorami rajdu byli: Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jedlińsku,  Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska”, Starostwo Powiatowe w Radomiu, Urząd Gminy w Jedlińsku.
W rajdzie wzięło udział 268 uczniów i 24 opiekunów z różnych typów szkół.
Więcej>>

Organizacją rajdu zajęła się p. Agnieszka Miga i p. Krystyna Kapusta – opiekunki Koła Turystycznego działającego
przy PSP im. T. Kościuszki w Jedlińsku.


  

12 maja 2015 
Zawody w 4-boju lekkoatletycznym


  

12 maja 2015 
Uczennice klas szóstych  uczestniczyły w programie: ”Miedzy nami kobietkami” prowadzonymi przez przedstawiciela firmy Procter & Gamble na zlecenie MENiS.


  

12 maja 2015 
Oto wyniki XVIII konkursu fotograficznego "Moja mała Ojczyzna". Z pośród 158 nadesłanych prac, do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 47 prac,  wśród nich:

 • ·        „Kościół św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku" –fotografia Julii Deleska ucz. kl. 5b

 • ·        „Kościół w Lisowie -fotografia Joanny Mokosa ucz. kl. 6b

Prace można obejrzeć w Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu a także na stronie internetowej www.mdk.radom.pl można zapoznać się z wynikami tego konkursu.

Nauczyciele:
 Aneta Kacprzak i Justyna Bujek


12 maja 2015 
O zdrowiu, higienie, ekologii i żywieniu śpiewali uczestnicy X – jubileuszowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2015. Impreza miała miejsce we wtorek w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Zorganizowała ją tradycyjnie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu wraz ze Starostwem Powiatowym.
W etapie powiatowym X Festiwalu Piosenki o Zdrowiu wzięło udział kilkuset uczniów z 22 szkół z terenu Radomia i powiatu radomskiego (17 podstawówek i 5 gimnazjów). Wśród nich znaleźli się przedstawiciele naszej szkoły. Uczestników jubileuszowej edycji Festiwalu powitała dyrektor radomskiej stacji Lucyna Wiśniewska, a także Mirosław Ślifirczyk, starosta Powiatu Radomskiego.


 

08 maja 2015 
Otrzymaliśmy wyniki konkursu matematycznego: Kangur  2015! 
Cieszymy się, że są wśród naszych uczniów  Ci najlepsi:

 • Nina Hetman – kl.Va – wynik bdb

 • Franciszek Makulski – kl. Va –wyróżnienie

 • Maja Ptaszek –kl.IVb – wyróżnienie

Gratulujemy uczniom i nauczycielce p. M. Poneta


 

07 maja 2015 
Szkolna dyskoteka dla uczniów klas 1 - 6. Była to też ostatnia szkolna zabawa  zorganizowana przez Samorząd Uczniowski  i opiekunów.  Bawiliśmy się świetnie!  Na pewno nikt nie żałował, że przyszedł.    Zdjęcie2


04 maja 2015 
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku odbyło się przedstawienie przygotowane przez Teatr "Maska" z Krakowa. Na spektakl zostali zaproszeni uczniowie z klasy Ib oraz delegacje z klas Ia i Ic. Aktorzy pod postaciami bajkowych bohaterów zachęcali dzieci do aktywności czytelniczej. Zdjęcie2 Po spektaklu uczestnicy mogli zakupić książki na odbywającym się w bibliotece kiermaszu książek. Zdjęcie3
Dziękujemy Pani dyrektor biblioteki za zaproszenie!  

Opiekunowie: Elżbieta Stachurska, Aneta Kacprzak


 

30 kwietnia 2015 
WIWAT KONSTYTUCJA!
30 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy IV B, VB i VI A zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Przypomnieli młodszym i starszym kolegom o ważnych dla Polski wydarzeniach z XVIII w. Klimat tamtych czasów przybliżyły nam patriotyczne piosenki o Polsce, polonez wykonany przez uczniów kl. III a,  a także scenka teatralna, w której młodzi aktorzy w ciekawy sposób opowiedzieli o tym, co miało miejsce 224 lata temu. 
Zdjęcie2  Zdjęcie3   Zdjęcie4   Zdjęcie5      Zdjęcie6      Zdjęcie7   Zdjęcie8     Zdjęcie9   Zdjęcie10       
Akademia została przygotowana przez panią Agatę Kowalczyk,p. Aleksandrę Zielińską, p. Krystynę Kapustę i p. Sylwię Dąbrowską.


 

30 kwietnia 2015 
Uroczysty apel stał się okazją do podsumowania konkursów i zawodów w których wzięli udział w ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły. Podczas apelu zaprezentowano uczestników i zwycięzców: Zdjęcie2 Zdjęcie3  Zdjęcie4  Zdjęcie5       

 • Mazowieckim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych i sztafetowych,

 • III etapu konkursu historycznego: ”Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,

 • Konkursu języka angielskiego dla klas I-III –„TEDDY”,

 • Konkursu plastycznego: „Planeta bez uzależnień”,

 • Konkursu plastycznego: „Nasz patron –Tadeusz Kościuszko”,

 • Uczestników rajdu pieszego do Parznic.


 

30 kwietnia 2015 
W Zespole Szkół Publicznych w Wierzchowinach odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego: „Planeta bez Uzależnień”, zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Ziemi.
W konkursie zostały nagrodzone uczennice:

 • Aleksandra  Paluch – kl. VIb   – zajęła II miejsce

 • Ada Lao                    -kl. VIb    - wyróżnienie

 • Joanna Paluch          -kl. IVa     - wyróżnienie

N-l plastyki: B. Cieślak


 

30 kwietnia 2015 
Po biegach indywidualnych 29 kwietnia przyszła kolej na rywalizację sztafet 10 x 800m. W tym roku gospodarzem były Siedlce. Razem z drużynami z jedlińskiego gimnazjum, już we wtorek nasze dziewczęta i chłopcy wyjechali, aby powalczyćo medale. Dziewczęta po bardzo zaciętej rywalizacji, mimo przeciwności losu – kontuzja Ady Lao  i niedyspozycja Wiktorii Wąsik – uplasowały się na bardzo dobrym VIII miejscu. Chłopcy zaś powetowali sobie niepowodzenie w biegach indywidualnych i zdecydowanie, prowadząc już po drugiej zmianie, wygrali zawody. Radość była ogromna, szczególnie iż start kontuzjowanego Pawła Markiewicza do samego końca był zagrożony. Dzięki silnej wolni  i sportowej zaciętości chłopcy osiągnęli wymarzony cel – zajmując I miejsce.  Zdjęcie2  Zdjęcie3   Zdjęcie4  Zdjęcie5

Oto składy dziewcząt i chłopców: 

1. Amelia Jakubowska 

1. Paweł Markiewicz  
2. Karolina Molenda 2. Dominik Woźniak 
3. Aleksandra Berlińska 3. Dawid Król
4. Wiktoria Grzywacz  4. Bartłomiej Nowocień
5. Daria Banaszkiewicz  5. Karol Muc
6. Joanna Mokosa  6. Jakub Gryza 
7. Zuzanna Walczak  7. Igor Kozieł 
8. Roksana Hełmińska 8. Patryk Kucharski 
9. Anna Borowska  9. Kacper Mularski
10. Marta Krupa 10. Dominik Trzaszczka  
11. Kinga Kiepiela rez 11. Adrian Kupis  rez

N-le wychowania fizycznego: p. Alina Cielniak, p. Sławomir Słomka


29 kwietnia - 7 maja 2015 
Na korytarzu szkolnym, uczniowie , nauczyciele i rodzice mogli oglądać wystawę pokonkursową zorganizowaną w ramach XV edycji szkolnego konkursu plastycznego: „Nasz Patron Tadeusz Kościuszko”.  Zdjęcie2   Zdjęcie3
Najciekawsze portrety oraz ilustracje związane z działalnością Patrona naszej szkoły, zostały nagrodzone okolicznościowymi upominkami, wręczonymi podczas apelu w dniu 30 kwietnia 2015r.
Wyróżnieni uczniowie>>  

N-l. B. Cieślak


 

24 kwietnia 2015 
Po raz kolejny nasza szkoła wraz z radomskim SZS była współorganizatorem finału MIMSz w indywidualnych biegach przełajowych. Zawody odbyły się 24 kwietnia na lotnisku w Piastowie. Imprezę rozpoczęło rozpalenie znicza olimpijskiego przez biegaczy, byłych uczniów naszej szkoły: Ewę Nowak i Pawła Flisa w obecności gospodarza gminy, wójta p. Kamila Dziewierza, prezesa SZS w Radomiu p. Jarosława Ludwińskiego, sekretarza UM w Radomiu p. Piotra Czajkowskiego oraz dyrektora p. Dariusza Cielniaka. Zdjęcie2   Zdjęcie3   Zdjęcie4
Przy pięknej pogodzie, blisko tysiąc uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnychz całego województwa mazowieckiego, rywalizowało na dystansach od 800 do 1500m. Szkołę w Jedlińsku reprezentowali: Amelia Jakubowska, Anna Borowska, Roksana Hełmińska oraz Dominik Woźniak i Jakub Gryza. Tym razem nikomu nie udało się zdobyć medalu, a najlepszą lokatę – VIII – zajął Dominik Woźniak. Niemniej słowa uznania należą się wymienionym, ponieważ już sam awans do finałów jest dużym osiągnięciem.

N-le wychowania fizycznego: p. Alina Cielniak, p. Sławomir Słomka


 

24 kwietnia 2015 
Spójnymi z obchodami Dnia Ziemi były zorganizowane spotkania ze strażakiem jednostki OSP w Jedlińsku, p. Kamilem Mularskim, który zaprezentował uczniom zagadnienia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym  a w szczególności z przeciwdziałaniem wypalaniu traw.
W spotkaniach uczestniczyło 260 uczniów klas I-III i IV-VI. 
Zdjęcie2

Organizacja spotkania: p. B. Cieślak, p. A. Miga


23 kwietnia 2015 
Uczniowie naszej szkoły: Marta Krupa z kl. VIb i Dominik Bartnik z kl. VIa uczestniczyli w finale VII Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 24 w Radomiu. Mieli za zadanie rozwiązanie testu dotyczącego zagadnień informatycznych.  Za swój wysiłek otrzymali dyplomy i pamiątkowe drobiazgi.Zdjęcie2

Nauczyciel zajęć komputerowych: Jolanta Lesiak


 

22 kwietnia 2015 
W ramach odchodów Dnia Ziemi, który w roku bieżącym przebiegał pod hasłem: Czyste środowisko- najlepsze uzdrowisko, członkowie koła przyrodniczego  przygotowali wystawę plakatów o tematyce ekologicznej, którą obejrzeli wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami. Prace plastyczne stały się  inspiracją do rozmowy na temat ochrony środowiska. Uzupełnieniem wystawy były prezentacje filmów: ”ZAŁOGA EKO”, oraz tabliczki z napisem:  Szanuj zieleń, które umieszczone zostały w miejscach gdzie zdarzało się uczniom wydeptać trawę. Zdjęcie2

 Przygotowanie: p. Elżbieta Religa – n-l przyrody


 

19 kwietnia 2015 
Wycieczka do Teatru Wielkiego na balet "Don Kichot"
Grupa uczniów z klas 4-6 uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez panią Agatę Kowalczyk do Teatru Wielkiego w Warszawie na balet „Don Kichot”, ilustrujący powieść o losach zakochanego szlachcica. Zafascynowało nas wiele: niesamowite dekoracje, kolorowe i bogato zdobione stroje, czarująca muzyka, umiejętności taneczne i aktorskie, zarówno podczas tańców solowych jak i seriach zbiorowych, pełne wdzięku wykonywane przez tancerzy. Uważamy, iż przedstawienie niosło ze sobą wiele wartości, które kształtują nasz pogląd na sztukę. Dzięki takim doświadczeniom młodzież dostrzega, iż nie tylko telewizja potrafi rozbawić, wzruszyć i dostarczyć prawdziwej uczty dla zmysłów.
Zdjęcie2

Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali nauczyciele:
 p. A. Kacprzak, p. A. Krawczyk.


ZBIÓRKA  NAKRĘTEK DLA KAMILA !
Kamil jest mieszkańcem naszej gminy i potrzebuje ciągłego leczenia.
Od  II półrocza uczniowie, nauczyciele i rodzice zbierają   plastikowe nakrętki, korki i inne elementy, które można poddać recyklingowi. Działaniami w tym zakresie kieruje Szkolne Koło CARITAS. 


 

17 kwietnia 2015 
W tym dniu uczestniczyliśmy wraz z pocztem sztandarowy naszej szkoły, uczniami klas piątych i szóstych oraz nauczycielami, w gminnych uroczystościach , których celem było upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych.
Głównym punktem tego wyjątkowego dnia była Msza święta w naszym parafialnym kościele z udziałem władz samorządowych gminy i reprezentacji wszystkich szkół z terenu gminy
Zdjęcie2, celebrowana przez księdza prałata Henryka Ćwieka Zdjęcie3, który w homilii przybliżył historię Żołnierzy Wyklętych. Po mszy świętej i symbolicznym złożeniu kwiatów w Rynku Jedlińska, nastąpiło posadzenie świerków w jednej z parkowych alei, które na długie lata będą pamiątką, poświęconą  żołnierzom- bohaterom walki z sowietyzacją Polski po II wojnie światowej. Zdjęcie4 Zdjęcie5       


17 kwietnia 2015 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XII Rajdzie Europejskim. Pieszą wędrówkę i zmagania z testem ze znajomości trasy, z wiedzy o Hiszpanii i PTSM-ie rozpoczęliśmy w Skaryszewie przy Klasztorze Sióstr Klarysek. Uczestnicy mieli możliwość posłuchać opowieści jednej z sióstr na temat ich życia w klasztorze oraz zwiedzić jedną z kaplic. Dalsza część trasy wiodła przez Chomentów, aż do Bardzic. Tam wysłuchaliśmy licznych informacji o drewnianym zabytkowym kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli. Zdjęcie2 Zakończenie rajdu miało miejsce w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II W Parznicach. Organizatorzy rajdu zapewnili nam wiele atrakcji, m.in:

 • spotkanie z rodowitymi Hiszpanami;

 • zawody sportowe,

 • konkurs plastyczny "Zaprojektuj strój flamenco",

 • tańce do hiszpańskiej muzyki, m.in. "Macarena". Zdjęcie3

Do szkoły wróciliśmy zmęczeni, ale pełni optymizmu i chęci do dalszych wędrówek.

Opiekunki Szkolnego Koła Turystycznego: p. A. Miga, K. Kapusta


 

17 kwietnia 2015 
Nad zalewem w Domaniowie miały miejsce kolejne zawody sportowe, w których startowali uczniowie z naszej szkoły. Tym razem rywalizowały ze sobą najlepsze sztafety przełajowe z powiatów byłego województwa radomskiego. Na dystansach 10 x 800m, w gronie kilkunastu ekip, zarówno dziewczęta jak i chłopcy, dopingowani przez swoich opiekunów, ale także wójta gminy Jedlińsk p. Kamila Dziewierza oraz dyrektora szkoły p. Dariusza Cielniaka - okazali się bezkonkurencyjni i zdecydowanie wygrali swoje biegi. Oprócz pucharów i medali, nagrodą był awans do finału MIMSz - 29.04.2015 - w Siedlcach. 
Zespoły wystąpiły w składach:
Dziewczęta:
Amelia Jakubowska, Wiktoria Grzywacz, Aleksandra Berlińska, Wiktoria Wąsik, Karolina Molenda, Anna Borowska, Roksana Hełmińska, Joanna Mokosa, Daria Banaszkiewicz, Adrianna Lao, Zuzanna Walczak, Kinga Kiepiela. 
Chłopcy: Paweł Markiewicz, Jakub Gryza, Igor Kozieł, Karol Muc, Dawid Król, Dominik Woźniak, Bartłomiej Nowocień, Dominik Trzaszczka, Patryk Kucharski, Kacper Mularski oraz Adrian Kupis.
Zdjęcie2 Zdjęcie3  Zdjęcie4 Zdjęcie5  Zdjęcie6 

Gratulujemy znakomitego przygotowania  sportowego nauczycielom:
p. A. i D. Cielniakom, p.S.Słomce


 

16 kwietnia 2015 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
W roku szkolnym 2014/2015 rozgrywany był  20 jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowany  i koordynowany przez  Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
Patronat nad Konkursem sprawowali: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka oraz Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
Zakres materiału był bardzo obszerny. Obejmował lata od słynnej bitwy pod Cedynią w 972 roku do bitwy pod Orszą stoczoną w 1514 roku. Warto zaznaczyć, że wiedza ta znacznie wykracza poza podstawę programową szkoły podstawowej. 
Konkurs odbywał się na trzech etapach: szkolnym, rejonowym, wojewódzkim.
Dwoje uczniów naszej szkoły Nina Hetman i Franciszek Makulski z klasy Va zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego, który odbył się 16.04.2015r. w Warszawie. Udowodnili, że ciężka praca przynosi efekty. Obydwoje uzyskali tytuł finalisty konkursu!

Gratulujemy sukcesu uczniom i nauczycielce historii pani Justynie Bujek!!


 

16 kwietnia 2015 

 Choćbyśmy cały świat zeszli w poszukiwaniu Piękna,
Nie znajdziemy go nigdzie, jeśli nie nosimy go w sobie”
 R.W.Emerson

W godzinach popołudniowych nauczyciele i rodzice uczniów naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z ks. dr Markiem Dziwieckim, który  swą obecnością uświetnił spotkanie z rodzicami przedstawił prelekcję o wartościach rodziny w życiu człowieka.Zdjęcie2
Na pamiątkę spotkania otrzymaliśmy książkę napisaną przez księdza Marka Dziewieckiego: Od urwisa do bohatera.


  

16 kwietnia 2015 
33 uczniów klas trzecich przystąpiło do Sprawdzianu Trzecioklasistów z OPERONEM.


16 kwietnia 2015 
Odbył się apel szkolny dla klas IV – VI poświęcony tematyce bezpiecznego Internetu i ochrony danych osobowych. Przygotowała go klasa Vb pod kierunkiem p. Anety Krawczyk i p. Aleksandry Zielińskiej. Uczniowie w ciekawy sposób przedstawili najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń jakie wynikają z nierozważnego korzystania z Internetu i podawania swoich danych osobowych. Na koniec wszyscy obejrzeli animowane filmy edukacyjne, które doskonale zobrazowały tematykę apelu. Zdjęcie2 Zdjęcie3  Zdjęcie4             


  

14 kwietnia 2015 
Do Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu - organizatora konkursu fotograficznego „Moja Mała Ojczyzna” przekazano prace fotograficzne wykonane przez uczniów, pod opieką nauczycieli: p. J. Bujek, p. A.Kacprzak

 1.  Agata Kiepiela kl. 4a

 2. Joanna Paluch kl. 4a

 3. Jakub Auguściak kl. 5a

 4. Julia Deleska kl. 5b

 5. Joanna Mokosa kl. 6b

 6. Aleksandra Paluch kl. 6b


  

14 kwietnia 2015 
Wyniki I etapu Konkursu Matematycznego „Mały Mistrz Matematyki” dla uczniów klas III edukacji wczesnoszkolnej.
Uczeń klasy IIIa - Gustaw Ptaszek ( opiekun p. Krystyna Kapusta)  został zakwalifikowany do finału, który odbędzie się 28 maja 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomiu.


  

10 kwietnia 2015 
Wyniki Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego: TEDDY
Laureat I stopnia:
Gustaw Ptaszek – kl. IIIa – opiekun p. Aneta Krawczyk
Laureat III stopnia:
Aleksandra Kapusta – kl. IIIb -  opiekun p. Aleksandra Zielińska
Laureaci zakwalifikowani zostali do następnego etapu konkursu, który odbędzie się 22 kwietnia 2015r. w MSCDN w Radomiu


  

10 kwietnia 2015 
Zakończył się etap szkolny VII Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas V - VI szkół podstawowych organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 24 w Radomiu. Uczniowie mieli za zadanie przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. "Przyroda budzi się...". Do drugiego etapu zakwalifikowano Dominika Bartnika z klasy VIa i Martę Krupę z klasy VIb. Ponadto wyróżniono pracę Pawła Markiewicza z kl. VIa.

Nauczyciel zajęć komputerowych: Jolanta Lesiak


 

09 kwietnia 2015 
Lotnisko w Piastowie, po raz kolejny, było miejscem rozgrywania biegów przełajowych. Tym razem były to eliminacje międzypowiatowe MIMSz. Indywidualnie najlepsze rezultaty osiągnęli:

 • ·       Amelia Jakubowska kl. Vb – III miejsce Zdjęcie2

 • ·       Dominik Woźniak kl. VIa  – V miejsce Zdjęcie3

W klasyfikacji drużynowej dziewczęta zdominowały rywalizację wygrywając zawody z dużą przewagą punkową, zaś chłopcy zajęli III miejsce.

N-le  wychowania fizycznego :p. A. i D.Cielniakowie, p. S.Słomka


  

01 kwietnia 2015 
W MSCDN w Radomiu odbyły się międzyszkolne eliminacje XII edycji Konkursu Języka Angielskiego TEDDY, startowali w niej uczniowie klas trzecich: Gustaw Ptaszek, Magdalena Krawczyk, Amelia Jaszczyk, Hanna Potera, Aleksandra Kapusta, pracujący pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego: p. A. Krawczyk  i p. A. Zielińskiej.


  

01 kwietnia 2015 
33 uczniów klas szóstych, przystąpiło do  ogólnopolskiego sprawdzianu dla klas szóstych.


31 marca 2015 
Odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w różnorodnych konkursach organizowanych w szkole.


31 marca 2015 
Oto sukcesy  uczniów naszej szkoły w Powiatowym Konkursie: „Palma, Pisanka, Karta Wielkanocna” organizowanego przez Dom Kultury „Borki” w Radomiu: zakwalifikowano>>
Laureaci

 • II miejsce – Roksana Hełmińska – klasa VIa – opiekun p. Bożena Cieślak Zdjęcie2

 • III miejsce – Joanna Paluch – klasa VIb        – opiekun p. Bożena Cieślak
                      Joanna Mokosa – klasa VIb     – opiekun p. Bożena Cieślak

 Wyróżnienia:

 • ·        Maja Florek – OP 02                 – opiekun p. Beata Kaczor

 • ·        Szymon Stachowiak – klasa Ia    – opiekun p. Donata Chojnacka  Zdjęcie3

 • ·        Anna Krawczyk – klasa Ia          – opiekun p. Donata Chojnacka

 • ·        Julia Stańczyk – klasa IIIa           – opiekun p. Krystyna Kapusta                               


18 - 31 marca 2015 
Na korytarzu szkolnym uczniowie, rodzice, goście odwiedzający szkołę mogą oglądać ekspozycję artystycznych działań uczniów wykonanych w ramach przygotowań do Świąt Wielkanocnych.


  

31 marca 2015 
W Domaniowie odbyły się eliminacje powiatowe MIMSz w indywidualnych biegach przełajowych.
W trudnych warunkach atmosferycznych nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki. Awans do kolejnego etapu uzyskali:
Klasa V

Dziewczęta:

 • ·         Aleksandra Berlińska – 2 miejsce

 • ·         Amelia Jakubowska – 3 miejsce

 • ·         Karolina Molenda – 6 miejsce

 • ·         Wiktoria Wąsik – 8 miejsce

 • ·         Wiktoria Grzywacz – 9 miejsce

Chłopcy:

 • ·         Dominik Trzaszczka – 2 miejsce

 • ·         Kacper Mularski- 7 miejsce

 

Klasa VI

Dziewczęta:

 • ·         Adrianna Lao – 1miejsce

 • ·         Roksana Hełmińska – 2 miejsce

 • ·         Zuzanna Walczak – 4 miejsce

 • ·         Anna Borowska – 6 miejsce

 • ·         Daria Banaszkiewicz – 7 miejsce

 • ·         Joanna Mokosa – 10 miejsce

 • ·         Kinga Kiepiela – 11 miejsce

 • ·         Patrycja Kalita – 12 miejsce

Chłopcy:

 • ·         Paweł Markiewicz – 1 miejsce

 • ·         Dominik Woźniak – 2 miejsce

 • ·         Jakub Gryza – 3 miejsce

 • ·         Dawid Król – 5 miejsce

 

Nauczyciele w-f: p. A. i D. Cielniakowie, p. S. Słomka


29 marca 2015 
W Muzeum Wsi Radomskiej, odbyły się uroczyste obchody Niedzieli Palmowej z udziałem małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. 
Jednym z punktów uroczystości było podsumowanie konkursu plastycznego: Tradycyjna Palma Wielkanocna.
Na konkurs napłynęły 234 prace ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu radomskiego. Komisja dokonała oceny prac w poszczególnych kategoriach wiekowych – zgodnie z założeniami regulaminu – biorąc pod uwagę wykorzystanie naturalnych materiałów i tradycyjnych form zdobniczych. Miło nam poinformować, że II miejsce w konkursie zajęła ucz. naszej szkoły  Oliwia Jeromin z kl. IIb. 
zakwalifikowano>>

 n-l p. Iwona Kołodziejczak.


27 marca 2015 
W  Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu, odbył się rejonowy etap „XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego” oraz „XXXVIII Konkursu Recytatorskiego - Mała Syrenka”.  Startowało w nim 5 naszych recytatorów.
Wyróżnienia otrzymali:

 • Antonina Kokosza –Oddział Przedszkolny –gr.03, n-l p. Agnieszka Miga

 • Zofia Kraska –kl. Ia n-l. p. Donata Chojnacka

 • Filip Chudzik –kl. IIan-l p. Beata Bilska


27 marca 2015 
10 osobowa  reprezentacja uczniów (5), rodziców (2), nauczycieli (3), uczestniczyła w  pierwszym szkoleniu zorganizowanym  w MSCDN w Radomiu, w ramach  projektu: „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.  Zdjęcie2  Zdjęcie3  Zdjęcie4  Zdjęcie5 Zdjęcie6


  

26 marca 2015 
„Mały mistrz matematyki” –to Regionalny Konkurs Matematyczny, w którym uczestniczyli uczniowie klas trzecich naszej szkoły: Magdalena Krawczyk, Amelia Jaszczyk, Julia Stańczyk, Gustaw Ptaszek.

N-le :p. K. Kapusta, p. K. Żuchowska


25 marca 2015 
W Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie odbył się VII Powiatowy konkurs: ” Przedszkolak zna przepisy ruchu drogowego i czuje się bezpiecznie”. Nasza drużyna w składzie Jagoda Salak (01), Antonina Makulska (02) oraz Filip Piasek (03) znakomicie poradziła sobie z trudnymi zadaniami zajmując III miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu.

N-le :p. A. Miga, p. B. Kaczor,p. L. Winnicka


23 - 25 marca 2015 
W przygotowaniu do świat wielkanocnych, pomagają nam w szczególny sposób rekolekcje wielkopostne. Każdego dnia dzieci uczestniczyły w spotkaniach organizacyjnych w szkole, wsłuchując się w montaż  słowny pt: ”Krzyż”, rozważając w ten sposób mękę i śmierć Pana Jezusa oraz  oglądali film: ”Polyanna”, ucząc się od bohaterki filmu jak być dobrym dla innych.Zdjęcie2

Przygotowanie  spotkań rekolekcyjnych,
nauczyciel religii -p. Urszula Chudzik


23-24 marca 2015 
Nasza szkoła wspólnie z radomskim SZS, organizowała eliminacje MIMSz w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. 
Udział w zawodach wzięło po kilkanaście ekip z byłego województwa radomskiego. Szkoła w Jedlińsku reprezentowana była przez Wiktorię Serafin z klasy IVB i Aleksandrę Berlińską z VB. Dziewczęta uplasowały się na IV miejscu, ulegając w półfinale po bardzo zaciętej walce(2:3), późniejszym zwyciężczyniom, zespołowi ze Wsoli. W rywalizacji chłopców nie było naszych reprezentantów - choroba uniemożliwiła im start we wcześniejszych eliminacjach, a zawodnikom rezerwowym zabrakło odrobiny szczęścia w zawodach powiatowych ( zajęli III miejsce).
Zdjęcie2

 Organizacja zawodów: nauczyciele  w-f


  

20 marca 2015 
W Gminnym Centrum Kultury  został podsumowany gminny konkurs plastyczny: Palma i stroik wielkanocny, nagrody i wyróżnienia zdobyli w nim:

 • Dzieci z Oddziału Przedszkolnego: Magdalena Żarłok, Maja Florek, Wiktoria Baran, Lena Hetman, Filip Stanikowski

 • Ucz. kl. I-III : Szymon Stachowiak –kl. Ia, Aleksandra Kiepiala –kl. Ib, Magdalena Śmiechowska –kl. IIa

 • Ucz. kl. IV-VI: Mateusz Adamczyk –kl. IVa, Anna Szymańska – kl. VIa, Joanna Paluch –kl. VIb, Marta Krupa –kl. VIb


 

20 marca 2015 
Promocja książki "Zachować dobro…"
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Błotnicy odbyła się prezentacja   książki: ”Zachować dobro…”- autor Bożena Cieślak.
Pomysł utrwalenia na kartach informacji dotyczących budowli sakralnych gminy Stara Błotnica, powstał z potrzeby serca i świadomości mijającego czasu, tuż po ukazaniu się pierwszego opracowania „Perły i perełki architektury Gminy Jedlińsk”. 
Książka ukazała się w druku w grudniu 2014r. w nakładzie 1000 egzemplarzy dzięki funduszom Gminy Stara Błotnica.
Album przedstawiający kościoły i kapliczki przydrożne gminy Stara Błotnica, to dokument opracowany w latach 2012-2014 w oparciu o rozmowy z proboszczami poszczególnych parafii, radnymi, sołtysami, mieszkańcami wiosek. Zawartość wydawnictwa prezentuje kościoły parafialne: w Starej Błotnicy, Kaszowie i Starym Goździe, kaplice w Starych Sieklukach i Starym Sopocie, o oraz opis  78 kapliczek i figur oraz 31 krzyży usytuowanych na terenie gminy Stara Błotnica. Zdjęcie2


20 marca 2015 
Pierwszy dzień wiosny stał się już tradycyjnie w naszej szkole „Dniem Odkrywania Talentów”, który podkreśla znaczenie uczenia się z pasją i rozwijanie swoich zainteresowań. Uczniowie z poszczególnych klas 0-6 mieli możliwość zaprezentowania przed swoimi kolegami, nauczycielami i rodzicami swoich uzdolnień: muzycznych, tanecznych, teatralnych i gimnastycznych. Zdjęcie3  Zdjęcie4  Zdjęcie5    Zdjęcie6    Zdjęcie7           
W tym niezwykłym dniu każdy odnalazł swój „żywioł”. Uczniowie udowodnili, że talent drzemie w każdym z nas, trzeba go tylko wykrzesać i pielęgnować, wytrwale dążąc do tego, aby człowiek stawał się coraz lepszym. 
Uczniowie otrzymali nagrody i kolorowe odblaski a także przekazano słodki poczęstunek na ręce wychowawców, przygotowany przez Radę Rodziców.
Zdjęcie8     Zdjęcie9
Na zakończenie z każdej klasy odbyła się przepiękna prezentacja „Pani Wiosny” według własnego pomysłu.
Zdjęcie10  

Przygotowanie uroczystości:
Szkolny Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: p. A. Kacprzak i p. E. Religa,
Wychowawcy klas 0-VI,
Szkolna Rada Rodziców


19 marca 2015 
Uczniowie  naszej szkoły zaangażowali się w konkursy o charakterze prewencyjnym związanym  z bezpieczeństwem:

 • Zapobiegamy pożarom  - do organizatora konkursu -Państwowej Straży Pożarnej  w Radomiu przekazano  28 prac wykonanych przez uczniów kl.1-6
 • Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki do  KRUS przekazanych zostało  16 prac  uczniów klas 0-VI

  

18 marca 2015 
W Starostwie Powiatowym w Radomiu odbył  się finał XII edycji powiatowego konkursu przyrodniczego: „Wspaniałości Przyrodnicze Europy – Nasze Mazowsze”.
Nasz zespół „przyrodników” ( F. Makulski, K. Wieczorek (5a), J. Deleska (5b)) zajął III miejsce, a indywidualnie  na podium znalazł się Franciszek Makulski z kl. Va,  zajmując III miejsce.

Uczniów do konkursu przygotowała p. E. Religa –n-l przyrody


  

17 marca 2015 
W Starostwie Powiatowym w Radomiu odbył się powiatowy etap XIII Konkursu Historycznego „ Wojenne Rocznice”. Organizatorem konkursu był Międzypowiatowy  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Iłży. W rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Przytyka, Starych Zawad, Jedlińska, Jastrzębi, Łączan, Wsoli i Ludwikowa. 
Uczestnicy musieli wykazać się wiadomościami dotyczącymi Armii Krajowej, Planu Burza oraz Powstania Warszawskiego. Bezkonkurencyjna okazała się Marta Krupa
z klasy VI, która zajęła I miejsce
. Dwóch uczniów Dawid Król z klasy VI i Maciej Kolasa z klasy V uzyskali tytuł laureata zajmując IV i V miejsce. 
Nagrody i dyplomy wręczała p. Jadwiga Bachanek dyrektor MODN w Iłży.

Gratulujemy uczniom i nauczycielce p. Justynie Bujek


 

17 marca 2015 
W dniu 17 marca 2015r. odbyły się szkolne eliminacje konkursów recytatorskich:
 „XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego” oraz „XXXVIII Konkursu Recytatorskiego - Mała Syrenka”.
Po wysłuchaniu recytacji 32 uczniów jury do kolejnego etapu w Radomiu zakwalifikowało:

 • ·     Antoninę Kokoszę OP 03

 • ·     Zofię Kraskę kl. 1a

 • ·    Filipa Chudzika kl. 2a

 • ·     Aleksandrę Rafalak kl. 4a

 • ·     Martę Kijewicz kl. 4a

Ponadto wyróżniono>>:

  

13 marca 2015 
Zbliżają się Święta Wielkanocne. Uczniowie klas 0-VI przystąpili do wielu działań artystycznych związanych  tradycjami świątecznymi wśród nich do szkolnego etapu Gminnego Konkursu Plastycznego „Palma i Stroik Wielkanocny”. Na konkurs wpłynęło 69 prac. Wyróżniono>>


  

12 marca 2015 
Oto wyniki  szkolnego etapu XIII Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego „Z Matematyką do Europy”. W II etapie konkursu udział wezmą:

 • Dawid Król, Jakub Wasik, Zuzanna Walczak, Anna Szymańska  z klasy VIa – n-l p. M. Poneta

 • Mikołaj Walczak, Karol Muc – z klasy VIb – n-l p. B. Krupa


 

11 marca 2015 
W ubiegłą środę 11 marca, kilkunastoosobowa grupa dziewcząt i chłopców z klas IV, V i VI wyjechała dopingować drużynę Skry Bełchatów w walce o finał Ligi Mistrzów w siatkówce. Mecz, który odbywał się w łódzkiej ,,Atlas Arenie" oglądało 12 tysięcy widzów. Niezapomniane wrażenia pozostaną na długo w pamięci, tym bardziej, że Skra po emocjonującej grze wygrała 3:1, co dało jej oczekiwany awans. Zdjęcie2  Zdjęcie3


10-14 marca 2015 
W dniach od 10 do 14 marca, 17 uczniów z klas V naszej szkoły wraz z opiekunem p. Aleksandrą Zielińską, wzięło udział w obozie „Euro Week – Szkoła Liderów” w miejscowości Międzygórze k. Bystrzycy Kłodzkiej, zorganizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży. Program Euro Week jest specjalnym obozem edukacyjnym opartym na metodach stosowanych w Unii Europejskiej. Jego celem był rozwój najcenniejszych umiejętności społecznych tzn.: pracy w grupie, kierowania zespołem oraz prowadzenia prezentacji. Zajęcia odbywały się w języku angielskim, prowadzili je wolontariusze - obcokrajowcy z całego świata m.in. z: Kenii, Kolumbii, Indii, Turcji i Filipin. Uczniowie brali udział w interaktywnych warsztatach, grach symulacyjnych i praktycznych ćwiczeniach,  dzięki którym mogli rozwinąć swoje umiejętności językowe i poznać kulturę innych krajów. Odbyła się również wycieczka do Bystrzycy Kłodzkiej i Kłodzka, gdzie uczniowie wraz z innymi uczestnikami obozu zwiedzili Muzeum Filumenistyczne oraz Bramę Wodną. W wolnym czasie organizowano wycieczki krajoznawcze po okolicy, a wieczorami zabawy integracyjne. W drodze powrotnej zaproponowano uczniom wycieczkę do kopalni złota w Złotym Stoku. Ostatni punkt pięciodniowego obozu językowego okazał się strzałem w dziesiątkę. Zdjęcie2  Zdjęcie3   Zdjęcie4        


08 marca 2015 
Raz do roku jest taki dzień, Wszystkie kobiety, panie i matki W dniu tym dostają pachnące kwiatki...
8 marca, odbyła się szkolna uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie, z dedykacją dla Pań i koleżanek prezentowali swoje umiejętności aktorskie
i muzyczne.
Zdjęcie2  Zdjęcie3  Zdjęcie4       
Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu męskiej części społeczności szkolnej złożyli wszystkim paniom serdeczne życzenia.

Przygotowanie uroczystości:
Szkolny Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: p. A. Kacprzak i p. E. Religa,
p. A. Kowalczyk


03 marca 2015 
Uczniowie klas pierwszych stali się aktywnymi widzami przedstawienia teatralnego „Śpiąca królewna” w wykonaniu grupy teatralnej z Krakowa. Przedstawienie sponsorował Wójt Gminy Jedlińsk i Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.


20 lutego - 03 marca 2015 
„Między rzeźbą a formą przestrzenną…”
Na korytarzy szkolnym mogliśmy oglądać ekspozycję prac plastycznych wykonanych w grupach przez uczniów klas piątych. Artystyczne pomysły podziwiali uczniowie naszej szkoły, rodzice i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku.

Nauczyciel plastyki: B. Cieślak


27 lutego 2015 
Dzięki współpracy szkół, zajęcia w ramach programu ”Mali ratownicy” zostały przeprowadzone dla klas O-III w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach.
Każde z dzieci z wielkim zaangażowaniem wcielało się w rolę ratownika pamiętając o tym, że wiedza o tym, jak należy nieść pomoc, może uratować czyjeś życie… Zapał uczniów został nagrodzony certyfikatami i upominkami.  
Zdjęcie2    Zdjęcie3    Zdjęcie4  Zdjęcie5    Zdjęcie6                        

 N-le: p. K. Żuchowska, p. E. Zegarek


25 lutego 2015 
Cyrk O’Bimbolando, zapewnił   dzieciom  z Oddziału Przedszkolnego oraz klas I-IV –chwilę rozrywki i zachwytu  szczególnie przy oglądaniu występów akrobatycznych.Zdjęcie2


  

25 lutego 2015 
Z udziałem 12 uczniów klas IV-V odbył się VII Międzyszkolny Konkurs  Wiedzy o Polskich Noblistach, którego organizatorem jest PG Nr 13 w Radomiu. Najwyższe wyniki uzyskali:

 • ·       Franciszek Makulski   kl. Va

 • ·       Nina Hetman              kl.Va

 • ·       Natalia Zielińska         kl.Va

 • ·       Maciej Kolasa            kl.Va

 • ·       Ewelina Wesołowska  kl IVa

 • ·       Maja Ptaszek              kl. IVb

   N-le opiekunowie: p. Sylwia Dąbrowska, p. Anna Kraska


19 lutego 2015 
Jak co roku odbyła się  uroczystość pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych w bibliotece szkolnej  Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku . 
Program przygotowali uczniowie klasy IIIB z wychowawczynią Krystyną Żuchowską  i nauczycielem biblioteki Anetą Kacprzak.
Krótkie przedstawienie wprowadziło uczniów w świat książek. Przyszli czytelnicy musieli wykazać się znajomością postaci ze znanych baśni. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem biblioteki oraz zasadami wypożyczania książek. Dowiedzieli się także, że to właśnie książka jest prawdziwym przyjacielem każdego człowieka. 
Zdjęcie2  Zdjęcie3  Zdjęcie4   Zdjęcie5                    
W czasie spotkania pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować wszystkie książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Każdy uczeń otrzymał Dyplom Pasowania na Czytelnika. Na zakończenie wręczone zostały zakładki do książek, plan lekcji, karta pracy do pokolorowania oraz kolorowe cukiereczki.
Zdjęcie6


 

18 lutego 2015 
Uczniowie klasy IIB, w ramach realizacji programu "Mali ratownicy", uczestniczyli w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dowiedzieli się na nich, jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna i jak ją należy zorganizować, aby była skuteczna.
Dzieci potrafią wezwać pomoc oraz sprawdzić przytomność i oddech u poszkodowanego. Z wielkim zaangażowaniem uczniowie ćwiczyli na sobie nawzajem układanie w pozycji bocznej. Dobrze radzili sobie również z masażem serca i wdechami ratowniczymi, które wykonywali na fantomach. Zajęcia były prowadzone pod kierunkiem p. Krystyny Żuchowskiej oraz p. Ewy Zegarek -  nauczycielek przeszkolonych przez Fundację WOŚP. Pozostałe klasy młodsze uczestniczyły w programie w kolejnych dniach lutego.
Zdjęcie2     Zdjęcie3     Zdjęcie4       


  

18 lutego 2015 
Odbyły się  szkolne zmagania uczniów w ramach XII edycji powiatowego konkursu przyrodniczego: Wspaniałości Przyrodnicze Europy – Nasze Mazowsze”.
Startowało w nim 15uczniów klas V i VI. Najwyższe wyniki wraz z kwalifikacją do etapu powiatowego uzyskali:

 • ·        Franciszek Makulski    - Va

 • ·        Kacper Wieczorek         - Va

 • ·        Julia Deleska                 - Vb

Nauczyciel przyrody - p. Elżbieta Religa


 

17 lutego 2015 
W tym dniu na Jedlińskim Rynku  nastąpiło uroczyste wręczenie statuetki: Jedlińskiego Raczka. Z rąk wójta  gminy p. Kamila Dziewierza statuetkę otrzymał p. dyrektor Dariusz Cielniak. To  zaszczytne wyróżnienie jest docenieniem wieloletniego zaangażowania p. D. Cielniaka w organizację działań sportowych  na przestrzeni 38 lat w szkole i na terenie Jedlińska. Zdjęcie2

Kusaki: Widowisko obrzędowe wywodzące się z tradycji ludowych spisane przez ks. J. Kloczkowskiego. Od rana na ulice Jedlińska wylegają przebierańcy, zwani kusakami. Najliczniejszą grupę przebierańców są diabły i diabełki, w tym roku wśród przebierańców byli również uczniowie  klas piątych i szóstych naszej szkoły.
Aby  bardziej zapoznać się z   tradycjami naszej miejscowości, uczniowie klasy IIa, IVa, Va i Vb wraz z nauczycielami uczestniczyli na jedlińskim rynku w obrzędzie   przekazania kluczy do naszej miejscowości oraz  oglądali kiermasz wyrobów rękodzielniczych.


16 lutego 2015 
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego uczestniczyły w pogadance na temat:  "Dzień Bezpiecznego Internetu". Pani mgr Jolanta Politowska - pedagog Publicznego Gimnazjum im. ks. bpa. Gołębiowskiego w Jedlińsku - zwróciła dzieciom uwagę na kwestię zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Dzieci, bardzo chętnie włączały się w dyskusję, odpowiadały na pytania i z dużym zaciekawieniem obejrzały film "Owce w sieci - tajemniczy przyjaciel". Zamieszczony jest on na stronie www.sieciaki.pl. To serwis, gdzie dziecko staje się "Sieciakiem-dzieciakiem" i poprzez zabawę, ale także wykonywanie różnych zadań uczy się jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz jakie czyhają w nim niebezpieczeństwa.

n-le OP: p. B. Kaczor, A. Miga, L. Winnicka


 

13 lutego 2015 
Odbył się apel szkolny, podczas którego przewodniczący klas otrzymali od szkolnego listonosza walentynkowe kartki zawierające słowa  sympatii i serdecznych pozdrowień.  Zdjęcie2 Zdjęcie3 Zdjęcie4  

Nad szkolną pocztą czuwał Szkolny Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami p. A. Kacprzak i p. E. Religą.

Druga część  uroczystego spotkania w sali gimnastycznej poświęcona była podsumowaniu konkursów, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Podczas spotkania gościliśmy dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej p. Bożenę Starzyńska, która wręczyła nagrody uczniom i nauczycielom uczestniczącym w konkursie: ”Czy czytanie to strata czasu…?”. Zdjęcie6   Zdjęcie7    Zdjęcie8   
Pani wicedyrektor Bożena Cieślak, zaprezentowała, a nauczyciele wręczyli dyplomy i upominki uczniom  zaangażowanym w:

 • szkolny etap konkursu historycznego: Wojenne rocznice 1914-1939-1944

 • konkurs plastyczny zorganizowany przez Muzeum Wsi Radomskiej

 • ogólnopolski konkurs matematyczny i polonistyczny: Alfik matematyczny, Alfik humanistyczny.


12 lutego 2015 
Szkolny Samorząd Uczniowski, wspólnie z nauczycielami zorganizował dyskotekę walentynkową. Sekcja rozrywkowa spisała się znakomicie przygotowując atrakcyjne nagrania. Przy dźwiękach muzyki poprzedzonej dedykacjami dla miłych i sympatycznych chłopców wszyscy bawili się znakomicie. Zdjęcie2  Zdjęcie3 Zdjęcie4    


11 lutego 2015 
W grudniu Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs, którego celem była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
W realizację zadania konkursowego włączyła się grupa uczniów klasy IVa i n-l biblioteki p. Aneta Kacprzak. W podziękowaniu zaangażowanie otrzymaliśmy dyplom uczestnictwa podpisany przez Panią Minister  Joannę Kluzik-Rostkowską.


  

10 lutego 2015 
Wyniki szkolnego etapu XIII Konkursu MODN „Wojenne rocznice 1914-1939-1944”.W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 10 uczniów. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:

 • Marta Krupa            ucz. kl. VIb

 • Maciej Kolasa          ucz. kl. Va

 • Maciej Tokarski       ucz. kl. Va

 • Dawid Król              ucz. kl. VIa

Gratulujemy uczniom i nauczycielce historii p. Justynie Bujek


  

09 lutego 2015 
Otrzymaliśmy wyniki  ogólnopolskiego konkursu polonistycznego: ”Alfik humanistyczny”. Wśród 30 startujących uczniów z klas IV-VI najwyższe wyniki osiągnęli:

 • Nina Hetman – ucz. kl. Va –wynik bdb – n-le: p. A. Lewikowska,   p. A. Kraska

 • Franciszek Makulski –ucz. kl. Va- wynik bdb– n-le: p. A. Lewikowska,  p. A. Kraska

 • Maja Ptaszek –ucz. kl. IVb- wynik bdb – n-l p. S. Dąbrowska


 

02 - 06 lutego 2015 
Wreszcie doczekaliśmy się zimowej aury, z której najbardziej cieszą  się dzieci, bowiem zabawa na świeżym powietrzu  i śniegu zawsze  jest znakomita! Zdjęcie2  Zdjęcie3 Zdjęcie4 
Na zdjęciach dziewczynki  z klas czwartych podczas  zajęć wychowania fizycznego z p. Aliną Cielniak.


 

21 stycznia 2015 
W Dzień Babci w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi odbyło się podsumowanie XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego:

”Kwiaty dla Babci i Dziadka”.

Ucieszył nas fakt, że wyróżnienie w kat. wiekowej 7-12 lat uzyskała Zuzanna Walczak ucz. kl. VIa. DYPLOM

 N-l  plastyki Zuzi to p. Bożena Cieślak.


19 - 24 stycznia 2015 
FERIE ZIMOWE – JEDLIŃSK 2015
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku, jak co roku, ferie zimowe spędzali na sportowo. Tym razem członkowie ULKS ,,Raczek” Jedlińsk wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, od poniedziałku do soboty, korzystali z obiektów szkolnych oraz pobliskich terenów leśnych.
Grupa 25 dziewcząt i chłopców wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe, przemierzała kolejne kilometry, przygotowując się do wiosennych zawodów sportowych. Młodzi sportowcy korzystali także z sali gimnastycznej, gdzie toczyli zacięte pojedynki w grach zespołowych, poczynając od piłki ręcznej czy nożnej aż do unihokeja. Dzieci z ochotą i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, a konkursy karaoke dawały im wytchnienie   i dużą frajdę. Chwilą dobrej zabawy i relaksu były również wyjazdy do Radomia - w środę na basen ,,Neptun”
Zdjęcie2  Zdjęcie3   a w sobotnie przedpołudnie do Multikina. Uczniowie każdego dnia mieli zapewniony obiad oraz napoje i słodycze. Zdjęcie4  Zdjęcie5    

N-le wychowania fizycznego: Alina i Dariusz Cielniakowie, Sławomir Słomka


 

17 - 25 stycznia 2015 
Tegoroczne ferie zimowe grupa 12 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunem p. Aleksandrą Zielińską spędziła na zimowisku w Murzasichle zorganizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Oprócz jazdy na nartach, odbywały się również ciekawe wycieczki. Dzieci w Krakowie zwiedzały Wawel, w Zakopanem Krupówki i Tatrzański Park Narodowy oraz brały udział w spotkaniu ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Zorganizowany został również wieczorek góralski w Izbie Regionalnej w Murzasichle, na którym dzieci poznały zabawy i zwyczaje tego regionu. Wieczorami dzieci bawiły się na dyskotekach integrując się z pozostałymi dziećmi z małych miejscowości woj. mazowieckiego, które brały udział w tym zimowisku.Zdjęcie2  Zdjęcie3 Zdjęcie4  Zdjęcie5    


17 stycznia 2015 
Pierwszego dnia ferii zimowych gościliśmy w naszej szkole organizatorów zimowego wypoczynku w Murzasichle z ramienia Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie oraz 50 osobową grupę uczniów ze szkól z Mazowsza (w tym 12 z naszej szkoły). Pani Zofia Grzebisz –Nowicka Przewodnicząca KSPSz dokonała prezentacji uczestników i opiekunów oraz przedstawiła program wyjazdu, tym samym   nasza szkoła stała się miejscem uroczystego otwarcia zimowiska. Przed wyjazdem  uczestnicy i opiekunowie zostali ugoszczeni przez rodziców naszych uczniów i zaopatrzeni w sprzęt sportowy przez p. dyrektora Dariusza Cielniaka.   Zdjęcie2  Zdjęcie3  Zdjęcie4             

I semestr 2014/2015


  

Rok 2013/2014


  

Rok 2012/2013


Rok 2011/2012


Rok 2010/2011


Gość nr Darmowy licznik odwiedzin

licznik odwiedzin lCopyright © 2011 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku Wszystkie prawa zastrzeżone.
E-mail:pspjedlinsk@neostrada.pl